Placera pilar på affärens golv som pekar mot frukt och grönt

När något är rekommenderat eller framhävs lite extra så tenderar sannolikheten för många av oss att vi väljer det. Genom att leda kunden med tydliga signaler kan man få fler att köpa mer hållbara och klimatsmarta varor.

Att i matvarubutiker placera stora gröna pilar (eller kanske fotspår) på golvet som leder till frukt och grönt kan få kunder att spendera mer av matbudgeten där istället för på andra livsmedel. På så vis kan butikerna hjälpa många kunder till mer hälsosamma och kanske även klimatsmartare val – och kanske också gynnas själva både genom goodwill och ifall marginalerna på frukt och grönt är högre än på andra varor.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in