Underlätta att föreställa sig in i framtiden för mer hållbara val

Vi har en naturlig tendens att värdera faktorer som ligger närmre oss i tiden högre än sådant som ligger i framtiden när vi fattar beslut. En nudge som hjälper oss att tänka längre framåt i tiden kan vara att tänka på hur man kommer att uppfattas när man inte längre finns.

Av evolutionära skäl föredrar vår hjärna nuet över framtiden. Vi fångar hellre dagen än morgondagen. Därför skulle vi kanske behöva ‘primas’ – d.v.s. exponeras för övertalningsförsök redan på förväg vilka sen ligger kvar även undermedvetet – genom att få specifika frågor eller perspektiv redan innan beslutssituationen för beteendet i fråga blir aktuell.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in