Meny
175 träffar Aktiva målgruppskategorier: Shoppare

Betala för parkering oftare, ta bilen mer sällan

Hur betalsystem är utformade kan påverka vårt beteende, inte minst eftersom vi känner obehag vid situationer där vi förlorar något eller inte får valuta för vår insats. Att tänka över systemet för parkeringskostnader kan därför påverka om man väljer att ta bilen eller inte.

Reducing meat consumption by communicating new trends

Dynamic norms are trends of particular behaviors becoming more popular. Communicating such norms can be a good nudge to ignite behavior change. This has successfully been done to increase vegetarian food choices in restaurants – but the details matter.

Spara energi, tid och pengar genom konkreta, löpande underhållsplaner

När något är otydligt eller svårt att förstå är det lätt hänt för många av oss att strunta i eller skjuta på det. Genom att synlig- och tydliggöra rutiner för t.ex. energieffektivitet kan fler bidra till att göra skillnad.

Nyttja golv och trappsteg fantasifullt för att locka fler att ta trappan

Kan golvet få fler att välja trappan? Ja men självklart går det! Genom att t.ex. klistra eller ställa något på golvet som signalerar rätt saker kan fler uppmuntras att ta trappan.

Minska hissåkande genom skyltar som uppmanar till träning och tävling

Det är lätt att välja hissen framför trappan för att spara den där extra minuten som känns så viktig just då. Men genom smarta påminnande budskap som t.ex. “Ingen tid för gymmet? Få din dagliga träning i trappan”, eller genom att visa att andra väljer trappan, kan fler uppmuntras att använda benen.

Anpassa rutinen till behovet: allt måste inte starta samtidigt

När hushåll och företag sätter igång många saker samtidigt uppstår dyra och miljöskadliga effekttoppar i elnätet – att sprida ut förbrukningen är därför viktigt. Tack och lov är det enkelt åtgärdat.

Piggybacka på andra event för att informera om förnybart

Det kan vara svårt att få vissa grupper att självmant leta fram information om t.ex. förnybar energi, så varför inte söka upp dem direkt där de är istället?

Solceller som förval vid beställning av villa för nyproduktion

Vid nyproduktion av småhus finns stor potential för ökad efterfrågan och energibesparingar med hjälp av solceller. Så varför inte låta solceller på taket vara förvalet?

Väck intresse för solceller med lapp i brevlådan

Att lämna en lapp i brevlådan är en liten insats som kan få betydande effekter för hur många som intresserar sig för energieffektiviserande insatser i det egna hushållet.

Motivera hushåll till källsortering genom jämförande feedback

Vi gör ofta som andra i vår närhet gör. Genom att visa hur bra eller dåligt ens gata källsorterar jämfört med andra gator i området går det att öka källsorteringen.

Synliggör vad avfallet kan bli för att öka källsortering

Ibland slarvar vi och slänger avfallet i restavfall istället för att källsortera det. Hade vi fått en påminnelse om att det återvunna avfallet faktiskt blir något nytt så skulle fler av oss källsortera noggrannare.

Visa avfallet från dess mindre smickrande sida också

Med en tydlig visuell påminnelse som, istället för att visa den orörda originalprodukten, faktiskt visar hur avfallet ser ut när det slängs, i dess förvrängda form, kan mer återvinningsbart avfall slängas i återvinningen istället för i restavfall.

Frågvisa skyltar vid källsortering som avbryter autopiloten

Ibland glömmer vi bort att källsortera vårt avfall eller sorterar det fel när vårt fokus ligger på annat. För att få fler att slänga avfallet rätt kan det vara smart att väcka vårt mer reflekterande tänkande genom tydliga skyltar som ställer passande frågor.

Ta steg mot återvinning för att få fler att källsortera

Ibland kan det vara lättare att anamma ett nytt beteende när man gjort något liknande förr. Genom att få människor att göra saker kopplade till återvinning blir det en del av självbilden och sannolikheten för att personen faktiskt börjar källsortera ökar.

Uppmana till röstning med fimpen för minskad nedskräpning

De flesta människor vet så klart att det inte är bra för vare sig djur eller människor att slänga fimpar på marken. Ändå är fimpar på många platser det vanligaste skräpet. Att göra det roligare eller mer intressant att fimpa genom att låta rökare rösta med sin fimp i en s.k. fimpomat har visat sig vara en effektiv metod på flera håll i världen.

Självövertalning för att använda mindre energi

Vi kan ibland behöva bli uppmärksammade på när våra egna åsikter inte stämmer överens med vårt beteende. Med hjälp av ett enkelt brev kan hushåll minska sin elförbrukning, åtminstone kortsiktigt.

Använd stationer för skräpplock med roliga och lokala budskap

Nedskräpning på offentliga platser är ett stort problem. En insats som visat sig vara effektiv mot detta är skräpplockarstationer med nudgande och humoristiska uppmaningar till besökarna att själva plocka upp skräp med hjälp av bekvämt placerade specialpåsar.

Uppmuntra trappgång genom entrématta med val av hjärta

De flesta av oss behöver mer vardagsmotion. Ändå är det lätt hänt att fortsätta med gamla vanor som t.ex. att ta hissen istället för trappan. Med hjälp av en hjärtlig påminnelse precis i rätt ögonblick kan dock fler uppmuntras att ta sig upp och ner mellan våningarna för egen maskin.

Öka återvinning genom att göra avfallet mer personligt

Skriv personens namn på dess "skräp" så blir det mer värt för personen, som då också tar bättre hand om det.

Öka återanvändning av handdukar genom budskap om andra gästers beteende

Vi påverkas i högre utsträckning än vi tror av vad andra människor tycker och gör. Detta stämmer t.o.m. om dessa andra människor bara liknar oss på konstiga sätt som inte borde spela roll. Hotell och liknande inrättningar kan nyttja detta.

Tjänsten Resvana: Nystartseffekten nudgar till nya, hållbara resvanor

Nystarter gör vanor lättare att bryta. Med vältajmade SMS, mottagaranpassning, inbyggd analys och bekvämt serverad info om hållbara resealternativ nudgar vår webbtjänst medborgare, anställda och besökare m.fl. till klimatsmarta och hälsosamma resvanor.

Använd tydliga mått för att skapa förståelse för bränslebesparing

Vi människor har svårt att rationellt bedöma olika valalternativ när vi ska bränslebespara, mycket eftersom vi har svårt att se hur stort någonting som växer kommer att bli. En lösning på detta är att använda bränslebesparingsmått som gör det lättare att förstå vilka uppgraderingar som ger störst nytta.

Vacker påminnelse för att minska förbrukning av toalettpapper

Vår överkonsumtion orsakar stora påfrestningar på naturens resurser. Fantasifulla och vackra affischer med "toalettpoesi" om pappersförbrukning har visat sig vara ett effektivt och smart sätt att minska förbrukningen.

Visa mindre matsvinn för att minska slängd mat

När människor äter buffé slängs det ofta stora mängder mat. Något som kan bidra till detta är att matsvinn normaliseras genom att besökare tydligt kan se mängden mat som slängs. Ett sätt att få buffébesökare att slänga mindre mat kan därför vara att undangömma matsvinnet, samt att kombinera detta med skyltar som uppmanar till att inte kasta mat.

Försvåra dåliga vanor med matkassaskåp

När man är hungrig är det svårare att motstå ohälsosamma frestelser. För att göra det lättare för oss att avstå godis och snacks när vi är hungriga kan det därför vara en god idé att använda sig av ett tidsinställt matkassaskåp.

Smart digital handlingslista som ger feedback, tips och starkare åtaganden

Val av varor som fattas i en butik full av frestelser tenderar att bli mer ohälsosamma än val som medvetet fattas på förhand. Shoppinglistan är därför ett kraftfullt hjälpmedel. Genom att digitalisera denna kan vi dessutom öka de goda effekterna genom olika feedback-funktioner.

Återkoppla om energirenovering för att uppmuntra genomförande

Att värma upp en bostad kräver mycket energi. Man kan spara en stor mängd energi genom att energirenovera sin bostad. För att öka sannolikheten att sådana insatser utförs kan inspektören ställa nudgande frågor i samtalet med den boende.

Inspirera till att be för naturen

Vi människor påverkas i stor utsträckning av varandras tankar och beteenden, och bön är en oerhört kraftfull psykologisk handling. Ifall inflytelserika personer ber för naturens välmående så skulle andra människors beteende sannolikt bli mer miljövänligt.

Uppmana till att testamentera donation till välgörenhet

Många av oss vill göra gott också efter döden, men det är inte alltid lätt att komma ihåg det när man skriver sitt testamente. Därför kan det vara en effektiv nudge att leverantörer av juridiska tjänster ställer nudgande frågor om huruvida man vill skriva in donationer i sitt testamente.

Nyttja viljan att vara konsekvent för att minska missade läkarbesök

Det händer alltför ofta att patienter missar sina läkarbesök. En metod för att motverka detta är att omformulera bekräftelsen när bokningen av besöket sker så att den bidrar till högre motivation och en känsla av åtagande.

Uppmuntra åtaganden om att skänka pengar om ett par månader

Många tycker att det är lättare att bestämma sig för att skänka pengar i framtiden än att göra det direkt i stunden. En nudge som visat sig effektiv för att öka donationer till välgörenhetsorganisationer är att få människor att förbinda sig till att skänka pengar i framtiden.

Be om varaktiga offentliga åtaganden för att spara vatten

För att spara på jordens resurser behöver vi vara mer sparsamma med vårt vatten. Offentliga åtaganden har visat sig vara en effektiv nudge för att ändra beteenden. Att synliggöra sitt åtagande för sig själv och andra med hjälp av klistermärken är därför en metod som kan ha stort genomslag.

Gynna källsortering med hjälp av åtaganden

Många individer, hushåll och arbetsplatser behöver förbättra sin källsortering. Ett sätt att hjälpa människor att göra detta är att helt enkelt be dem att åta sig att göra så, antingen skriftligen eller verbalt.

Uppmuntra avtal med sig själv för mer hälsosamt ätande

Det kan vara svårt att lägga om kostvanor. Det är mycket som påverkar oss, både i vår omgivning och inom oss själva. För att göra det lättare att göra det vi faktiskt vill är det ofta effektivt att avge löften till oss själva. I den här nudgen får du olika tips på hur du kan göra detta på bästa sätt.

Uppmuntra förbeställning av mat för klokare matval

Om du är hungrig, stressad och kanske utsatt för frestelser i din omgivning är det ofta mycket svårare att välja hälsosamma matalternativ än ifall du förbeställer t.ex. hemifrån. Att förbeställa mat har visat sig mycket effektivt i olika sammanhang.

Be om varaktiga offentliga åtaganden om att spara energi

Idag förbrukar människan för mycket energi. För att hjälpa oss själva och varandra att spara energi kan man göra ett offentligt ställningstagande i form av klistermärken med information om vilka knep man använder på synliga platser. Därför kan följande nudge ha stor påverkanskraft.

Ge app-hjälp med SMART:a energi- och vattenmål för hushållet

Appar till våra telefoner är effektiva kommunikationskanaler som öppnar upp för möjligheter att nudga oss till mer hållbara beteenden. Genom att användaren får sätta upp en målsättning och enkelt kan följa upp hur det går kan både energi- och vattenförbrukning minskas.

Ställ påminnande frågor som ökar källkritiken i sociala medier

I dagens informationssamhälle har det blivit alltmer viktigt att vara källkritisk. Ibland kan vi behöva en nudge för att komma ihåg att bedöma hur trovärdig en källa är. Ett smart sätt att göra det är att ställa kritiska frågor i rätt tillfälle.

Hjälp shoppare nudga sig själva till att stå emot tankefällor

Känner du dig också ofta frestad att köpa något du egentligen inte behöver när du står i butiken? Det finns effektiva sätt att hjälpa sig själv att stå emot köpsuget.

Välgörenhetsknapp vid pantning för ökade donationer

Donationer till välgörenhetsorganisationer hjälper till att minska klyftorna i världen. Ett väldigt enkelt sätt att hjälpa människor att komma ihåg att ge är att tydliggöra möjligheten att skänka sin pant till bättre behövande.

Använd smart placerade påminnelser för att minska resursförbrukning

Ibland är en påminnelse i exakt rätt ögonblick vad som behövs för att vi skall bryta ett rutinmässigt beteende. Här finns en lång rad enkla nudgar för att minska resursförbrukning.

Påminn om klimatkompensation direkt vid bokning av flygbiljetten

När man vill påverka människors beteende är det viktigt att tänka på i vilket ögonblick beslutet sker. Om man vill att människor skall klimatkompensera sina flygresor är följaktligen den mest effektiva tajmingen troligtvis i samband med bokningen av själva resan.

Påminn om klimatavtryck vid pumpen för minskade utsläpp

Hur får vi människor att minska sin bränsleförbrukning i samband med bilkörning? Ett sätt är att informera om bränslets koldioxidavtryck i precis rätt tillfälle, till exempel när man står och tankar sin bil.

Regelbundet digitalt stöd för att äta grönare

Vi är många som vill äta grönare. Vi är också många som i stundens hetta har svårt att hålla oss själva i schack. Ett sätt att hjälpa oss att laga mer klimatvänlig mat eller testa vegetariska rätter på restaurang är att använda digitala notifikationer i kombination med åtaganden.

Påminn om matens klimatavtryck i kundvagnen

Det kan vara svårt att ta reda på och sedan komma ihåg klimatavtrycket från maten vi äter. För att underlätta klimatsmarta matval kan det därför vara en bra idé att sätta en påminnelse direkt på kundvagnen, så att man får informationen i precis rätt ögonblick.

Använd smart placerade påminnelser för att minska energiförbrukning

När vi befinner oss i miljöer där vi skapat rutinmässiga beteenden kan det vara extra svårt att bryta ett mönster. Därför kan det vara behövas påminnelser om smarta knep för hur man kan spara energi i precis rätt ögonblick. Här finns ett gäng smarta nudgar samlade.

Skicka personaliserat meddelande om att stänga av prylar

Vi vill gärna ha balans mellan våra värderingar och handlingar, men det är inte alltid helt lätt att komma ihåg att göra det, speciellt inte om konsekvenserna dröjer. Att stänga av elektronikprylar och sänka termostaten kan dock bli enklare att minnas med hjälp av individualiserade digitala påminnelser.

Klimatanpassa genom att uppdatera tumregler för jordbruket

Vi använder oss ofta av tumregler i olika sammanhang. Många gånger kan dock dessa vara förlegade och i behov av uppdatering. Ett sätt att effektivisera vårt jordbruk kan vara att ordentligt se över och därefter uppdatera de tumregler som ligger till grund för rutinerna.

Kalla naturgas för fossilgas för att minska användning

Formuleringar och beskrivningar är viktiga. De avgör i stor utsträckning hur vi väljer och beter oss. "Naturgas" är ett exempel på ett ord som låter betydligt mer hållbart än vad bränslet i sig är. Människors inställning till naturgas skulle därför kunna bli mer sund ifall vi använde termen "fossilgas".

Avslöja hybridbilsmyter i bilen för ökad användarvänlighet

Det har stor påverkanskraft att ge relevant information i rätt ögonblick för att uppmuntra ett önskat beteende. Ett kul sätt att underlätta användandet av hybridbilar är t.ex. att avslöja olika seglivade myter om hybridbilen när man faktiskt befinner sig i bilen.

Motivera barn att spara energi med hjälp av tudelade figurer

Barn är inte kända för att bry sig om energiförbrukning. I deras värld är det alltid saker som händer och uppmärksamheten förflyttas snabbt. Av många skäl är det dock en god idé att involvera barnen i hushållets energibesparingsmål, kanske med hjälp av figurer som man fäster på smarta sätt.

Utforma smart nudgepaket för att motverka att lampor lyser i onödan

Har ni rum med belysning som saknar rörelsesensorer och där användarna ofta glömmer att släcka? Då kan en kombination av tydlig grafik, sociala normer, uppmaning, påminnelse och priming komma till undsättning.

Välplacerade, fantasihjälpande tips för mindre skärmtid och mer utomhuslek

Frestelser i form av inomhusaktiviteter är många för dagens barn. TV, paddor, datorer och mobiltelefoner bidrar tyvärr till sämre hälsa för många unga idag. För att uppmuntra barn att gå ut och leka kan man tillsammans göra kort över olika utomhusaktiviteter och förvara dem lättillgängligt.

Välplacerade oömma kläder för att öka tiden utomhus

Beslut som annars har höga trösklar blir enklare att fatta om vi placerar inbjudningar, eller nudgar om man så vill, till dem i vår omgivning. Ett sätt att få barn att spendera mer tid utomhus skulle kunna vara att placera oömma kläder på en synlig plats.

Undvik stereotyphot genom att uppmuntra klimatforskare till självbejakning

Tyvärr existerar det en vida spridd diskurs om att klimatforskare är finansiellt motiverade aktörer och att deras forskningsresultat därför inte är tillförlitliga. För att motverka att forskare till följd tonar ner sina resultat kan det vara en god idé att öva på självbejakning.

Öka sparande med frågor som kopplar samman nu- och framtid

Vi människor har medfödda svårigheter att se det framtida värdet av vad man gör just nu. Därför ligger inte alltid pensionssparande så nära tillhands. Ett sätt att överbrygga gapet är att ställa frågor om framtiden.

Underlätta att föreställa sig in i framtiden för mer hållbara val

Vi har en naturlig tendens att värdera faktorer som ligger närmre oss i tiden högre än sådant som ligger i framtiden när vi fattar beslut. En nudge som hjälper oss att tänka längre framåt i tiden kan vara att tänka på hur man kommer att uppfattas när man inte längre finns.

Koppla källsortering till identiteten för ökad återvinning

Få vill svara nej på frågan "Är du en person som tar ansvar för sitt avfall?". Ifall man ställs inför den här frågan i samband med källsortering kommer det bli betydligt svårare att inte sortera korrekt.

Spara papper genom att ändra form på toarullen

Det händer ofta att vi använder onödigt mycket toalettpapper, speciellt när man är stressad. Ett enkelt sätt att minska användningen av papper vore att ändra formen på rullen, så att den inte rullar lika lätt när stressade människor rycker i änden.

Göm engångsartiklar för att gynna återanvändning

Engångsartiklar är ett onödvändigt ont för naturen, och vi borde verkligen försöka styra till andra lösningar så ofta det går. Att göra det lite svårare för människor att välja exempelvis engångsmuggar vid kaffeautomaten kan ha större genomslagskraft än man tror.

Visuellt trick för att göra komprimerade förpackningar mer acceptabelt

Människor tenderar att tro att de får mer för pengarna när de köper en stor förpackning, även om den innehåller lika mycket som en tätare förpackad vara. Detta skulle kunna motverkas med hjälp av visuellt trick.

Öka användning av återanvändbara bärkassen med vältajmad synlig påminnelse

För att en tygpåse skall ge en miljövinst framför en plast- eller papperspåse krävs det att man använder den hundratals gånger. Därför är det himla synd när man glömmer den hemma. Här har vi samlat ett gäng nudgar som hjälper till att komma ihåg tygpåsen.

Använd symbol för delade saker och delandeekonomin

Det är inte alltid helt lätt att hålla koll på vilka saker och vilken mat tillhör specifika personer eller alla i exempelvis delade kök. En symbol som representerar delandeekonomi skulle kunna hjälpa till att göra det tydligare, och därmed också minska både matsvinn och annan resursförbrukning.

Tydlighet gör det lätt att sortera avfallet rätt

Vid otydliga signaler om hur skräpet skall sorteras blir det lätt så att man slänger det i brännbart eftersom man inte vill göra fel. Därför är det viktigt att sopkärl och deras skyltar ger tydliga instruktioner, så att fler kan sortera sitt skräp korrekt utan problem.

Nyttja miljövänliga associationer i bilaffären för ökad efterfrågan

Vi påverkas oavbrutet av vår omgivning, och genom att utforma denna på ett visst sätt så kan man också därigenom påverka människors beslut. Ljud och bilder som för tankarna till naturen och klimatpåverkan kan därför påverka folks beslut när de besöker bilaffären.

Underlätta eco-driving genom taktil feedback i realtid

Ett effektivt sätt att spara bränsle på är s.k. eco-driving; en körstil som inkluderar bl.a. motorbromsning och att hoppa över växlar. Många glömmer dock bort dessa tekniker när man väl kör bil, och därför kan det vara viktigt med inbyggda nudgar i själva bilen.

Visa mindre klimatdålig mat för att minska resursförbrukning

För att motverka att hungriga personer tanklöst slevar upp mer mat än de kan äta på tallriken kan man använda sig av olika typer av nudgar. Exempelvis kan man använda mindre byttor eller lägga på ett lock för att öka friktionen att ta mat.

Synliggör innehållsförteckningen i kylskåpet för att öka hälsosamt ätande

Vill du nudga dig själv och andra i din bostad till att äta hälsosammare mat? En väldigt enkel metod för att öka medvetenheten om vad det är man egentligen äter är att vrida produkter med innehållsförteckningen framåt i skafferiet eller kylskåpet.

Använd adjektiv som “äventyrlig” för att uppmuntra gröna matval

Ordval påverkar oss mer än vad vi tror. Sättet något beskrivs på avgör i stor utsträckning vad vi väljer. Att använda ord som många vill identifiera sig med, som t.ex. "äventyrlig", för att beskriva hållbara maträtter är ett smart och enkelt sätt att påverka människors val.

Gör klimatsmart ätande bekvämt genom att skära upp maten

Vi väljer ofta det som är enklast. Genom att göra det enklare att välja de hälsosamma alternativen kan vi därför hjälpa människor att fatta beslut i linje med sina hälsomål. Detta kan t.ex. göras genom att skära upp frukt, då sänks tröskeln jämfört med att behöva äta en hel frukt eller skära upp en själv.

Presentera mat i smarta storlekar för minskad matkonsumtion

Att laborera med portionsstorlekar är en effektiv nudge för ett hälsosammare förhållningssätt till mat. Att skära upp exempelvis brownies i mindre bitar gör det lättare för människor att ta mindre än de annars skulle ha gjort. I bästa fall skapas också en social norm kring att ta mindre sötsaker.

Placera vegetariskt bättre än kött i buffén

Placering av matalternativ är viktigt. Mänskliga beslut påverkas i stor utsträckning av bekvämlighetsfaktorer och inramning. För att främja mer klimatvänligt ätande är det därför en god idé att noga tänka igenom placeringen av klimatsmarta alternativ, så att det blir enkelt, bekvämt och lockande att välja dem.

Reservera utrymme för frukt och grönt i kundvagnen

Det finns många anledningar till att många människor handlar för lite frukt och grönt. Ett sätt som matbutiker kan hjälpa till att ändra på detta är att avsätta ett utrymme i kundvagnen specifikt reserverat för frukt och grönt. Detta ger både en påminnelse i rätt tid och indikerar en rekommendation eller rentav norm.

Designa menyn så att vegetariska rätter inte göms undan

Även om man har intentionen att äta mer vegetariskt kan det vara svårt att komma ihåg det i stundens hetta. Ett sätt att göra det enklare för restaurangbesökare att välja gröna rätter är att placera dem högst upp på menyn. Detta påminner oss om de vegetariska alternativen och bidrar till att sätta en grönare norm.

Minska energiförbrukning genom prylar som visualiserar i realtid

Det kan vara svårt för oss att komma ihåg att saker drar el också när vi inte använder dem, och lika svårt kan det vara att förstå hur mycket el som förbrukas. Det finns dock flera smarta produkter som använder ljus och färger för att komma runt den här problematiken.

Gör så att det svider om man glömmer att stänga av

Människan tycker inte om förluster. Faktum är att forskning visar att en förlust ofta svider betydligt mer än vad en vinst smakar. För att markera för oss själva att vi har förlorat någonting när vi glömmer att stänga av våra apparater kan vi därför använda oss av en nudge.

Hjälp till att spara löneökningar till cleantech-investeringar

Beteendeforskning visar att vi tenderar att föredra mindre omedelbara vinster framför större vinster i framtiden. Det finns lyckligtvis många effektiva knep för att komma runt det här, vilket kan vara bra vid olika typer av investeringar och sparande. Här listar vi ett gäng exempel.

Använd påskrivet åtagande på skärmen om att stänga av den

Ett skriftligt åtagande har visat sig oerhört effektivt för att uppnå beteendeförändring. Om man dessutom gör det inför eller tillsammans med andra ökar chanserna för ännu mer. För att hjälpa medarbetare att komma ihåg att stänga av datorskärmen kan man därför applicera en sådan nudge på arbetsplatsen.

Donera i gästens namn för att öka återanvändning av handdukar

Många hotellgäster tänker inte särskilt noga innan de slänger handdukar som bara använts en gång i tvätten. Något som kan få fler gäster att faktiskt återanvända sin handduk är att donera en summa till en miljöorganisation i gästens namn och tydligt informera om detta.

Förstärk bra klimatarbete genom att visa hur länge vi skött oss väl

Det är ofta effektivt att uppmuntra ett önskvärt beteende med positiva budskap. Ett roligt och effektivt sätt att uppmärksamma bra saker man gjort för miljön, antingen som individ eller som grupp, vore kanske att sätta upp skyltar som tydliggör framgången.

Påminn om papprets ursprung för att minska resursåtgång

Påminnelser om vad ens handlingar har för konsekvenser i precis rätt ögonblick kan ha stor genomslagskraft. Att påminna om varifrån pappret kommer på behållaren för pappershanddukar på toaletten eller i köket kan därför hjälpa till att hålla mängden förbrukat papper nere.

Påminn om bilens tidstjuvar för att gynna andra färdmedel

När vi jämför restiden för bil med andra färdmedel glömmer vi ofta de tidstjuvar som inte är en del av själva körtiden, såsom att hitta parkering och skrapa rutorna. Genom att påminna oss själva om sådana tidstjuvar kan det bli enklare att börja välja alternativa, mer miljövänliga, färdmedel.

App som automatiskt påminner om klimatvänliga recept

Att lägga om sin kost från kött till vegetariskt är ofta en process som tar ett tag, och det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor igen. Något som skulle kunna hjälpa människor att fortsätta äta vegetariskt är ifall receptappar med jämna mellanrum gav förslag på lämpliga vegetariska rätter.

Uppmuntra aktivt val om måltidsstorlek

När vi ombes göra ett aktivt val tvingas vi att tänka efter i högre utsträckning än i de fall då det redan finns ett förval. Att tillfråga restaurangbesökare om de vill ha en lättare och mindre portion eller en tyngre och större kan därför förhoppningsvis bidra till mindre matsvinn.

Välplacerade grönsakstips för hälsa och vegetariskt ätande

Om man inte är van vegetarian sedan länge kan det vara klurigt att komma på goda sätt att tillaga grönsaker när man står i butiken och gärna vill handla snabbt. Välplacerade tips kan därför göra det enklare för kunder att känna sig inspirerade att handla mer frukt och grönt.

Minska matsvinn genom påminnelse om att gå två gånger

Bufféer är en vanlig orsak både till överkonsumtion av mat och stora mängder matsvinn. En påminnelse om att inte lassa på all mat i första omgången kan motverka att mer än vad som äts upp hamnar på tallriken.

Använd checklista för energibesparing i hushåll

Glömmer du eller andra medlemmar av ditt hushåll ofta att stänga av apparater som inte används? Du är inte ensam. Men det finns tricks att använda för att göra det lättare att komma ihåg. Ett sätt att nudga dig själv och andra är att använda enkla checklistor som sätts upp på smarta ställen.

Win-win-påminnelse: jämna ut nätbelastningen, spara pengar

Det moderna hemmet och många arbetsplatser innehar ofta apparater som kräver mycket energi. Ett sätt att minimera topparna i elförbrukningen skulle kunna vara att elföretag skickar smarta och vältajmade notifikationer för att påminna kunder om när man helst bör använda energihungriga apparater.

Minska elförbrukning med vältajmad påminnelse om tvättemperatur

Många av oss reflekterar inte särskilt länge över hur vi kan spara energi innan vi startar tvättmaskinen. Att tvätta på lägre temperaturer är dock ofta nog för att få kläder rena och det sparar dessutom energi. Med välplacerade påminnelser kan vi få hjälp att komma ihåg detta.

Tidsosäkerhet istället för utfallsosäkerhet i klimatscenarier

Hur man formulerar meddelanden om klimatstörningar har stor inverkan på hur det tas emot av människor. Att lägga fokus på osäkerheter kring tid snarare än utfall har visat sig ha större genomslagskraft. Därför är det smart att ha det i åtanke i klimatkommunikation.

Använd positiv osäkerhet i klimatscenarier

Det är ett naturligt mänskligt drag att vilja undvika risker. För stort fokus på risker i kommunikation kring klimatet kan därför vara handlingsförlamande för oss. Här finns smarta tips på hur man bäst kommunicerar risker så att människor känner sig motiverade att agera.

Underlätta donation av kläder med hjälp av galgtrick

Känner du igen dig i påståendet "Jag har för många klädesplagg som jag inte använder."? Det finns säkert fler omkring dig som håller med. Ett bra tips på hur du kan komma ihåg vilka kläder du skall skänka eller sälja är att använda sig av galgarna.

Öka återvinning genom att berätta vart osorterat skräp hamnar

På soptipparna i Sverige är det vanligt med relativt neutrala benämningar på restavfall, såsom "Brännbart" eller "Övrigt". Att omformulera dessa så att de påkallar personens uppmärksamhet med ett oväntat budskap skulle kunna leda till mer material blir källsorterat.

Visa kunderna statistik för matsvinn på smarta sätt

När vi beställer mat på restauranger tänker vi oftast inte på hur mycket mat som slängs på restaurangen ifråga. Att tydligt få sådan information i samband med besöket skulle kunna öka medvetenheten om att inte bidra till matsvinnet. Kombineras det med beskrivande eller uppmanande budskap kan det bidra till än mer medvetna beslut.

Visa att många äter vegetariskt

Vi påverkas mer än vad vi tror av vad människor i vår omgivning gör. Speciellt stort inflytande har människor som är nära oss eller som vi identifierar oss med. Att tydligt kommunicera hur många i staden eller på arbetsplatsen som äter vegetariskt kan av den anledningen vara effektivt för att minska köttkonsumtionen.

Översätt kalorier till joggingminuter för bättre matvanor

När du står där i butiken framför snackshyllan kan det vara svårt att få grepp om vad som krävs av din kropp för att förbränna kaloriinnehållet i onyttigheterna. Det skulle kanske kännas enklare att avstå ifrån läsken eller godiset ifall det var tydligt skyltat precis bredvid vad som krävs för att förbränna dem?

Visa viktscenarier för att uppmuntra hälsosamma matval

Det är svårt att föreställa sig konsekvenserna av ett visst beteende över tid. Dels har vi människor lättare att relatera till vad som sker nu än saker som kommer ske i framtiden. Dels är det svårt att räkna ut sådana konsekvenser. Det kan därför vara effektivt att hjälpa till att visualisera konsekvenserna av olika kosthållning.

Belys populär klimatsmart mat för att öka intresset

Vi alla vet att vi behöver äta mer klimatsmart för miljöns skull, men det är ofta svårt att i ögonblicket då beslutet sker komma ihåg att tänka på miljön. En kraftfull nudge som kommunicerar sociala normer kan därför vara att framhäva klimatsmart mat som populär.

Få maten och drycken att låta större för att gynna val av mindre storlek

Överkonsumtion av mat är ett problem både för hälsa och miljö. Nudgar som uppmuntrar val av mindre portioner fyller därför en viktig uppgift. Eftersom våra val ofta påverkas av hur alternativen beskrivs kan det vara klokt att lägga lite extra omtanke på smarta formuleringar.

Placera sociala budskap om frukt och grönt i kundvagnen

För att hjälpa kunder i matvarubutiker att handla mer frukt och grönt kan man använda sig av sociala normer. Genom att kommunicera hur mycket frukt och grönt andra människor handlar är kan man påverka kunder till mer hälsosamma och klimatsmarta val.

SMS-pepp för en grönare livsstil

Klimatförändringarna medför att vi i mångt och mycket behöver lägga om delar av vår livsstil. Peppande SMS har visat sig fungera väl i andra sammanhang, och kan därför agera stöttepelare i processen att skaffa sig nya, grönare vanor.

Matcha sinnestillstånd för att underlätta försäljning av hållbara alternativ

Forskning visar att människor har lättare att ta till sig budskap som ligger i linje med det sinnestillstånd man för tillfället befinner sig i. För att nå fram till kunder med erbjudanden om hållbara alternativ är det därför en god idé att anpassa sina formuleringar till var individen verkar befinna sig mentalt.

Visa hur skogen påverkas av handtorkningen

Ett effektivt sätt att få människor att tänka till lite extra innan de gör val som påverkar klimatet är visualisering. Genom att visa hur pappershanddukarna man använder för att torka händerna påverkar förbrukningen av regnskog blir det enklare att komma ihåg att inte använda onödigt mycket papper.

Sätt det perfekta förvalda målet för att minska energiförbrukning

Det kräver energi av vår hjärna att ändra sig. Många gånger gör detta att vi helt enkelt låter bli. En kraftfull nudge för att spara energi skulle därför kunna vara att energileverantörer sätter rimliga förvalda energibesparingsmål.

Underlätta bättre ätande med hjälp av portionsmått

Nudging brukar ibland beskrivas som "att göra det lätt att göra rätt". Ett sätt att göra det lätt att äta bättre är att tydligt markera hur stora delar av tallriken som idealt bör bestå av protein, grönsaker och stärkelse.

Gör det krångligare att bära mycket mat för minskat matsvinn

Brickan påverkar hur mycket mat vi tar – det kan vi dra nytta av. Ifall man placerar brickorna på ett mer svåråtkomligt ställe eller tar bort dem helst kan man minska matsvinnet.

Kommunicera sociala normer om grannarnas återvinning

Ibland kan fler börja källsortera när de får höra hur resten av grannskapet källsorterar och vad de tycker om det. Detta påverkas dock av hur väl det sköts idag, och för att maximera effekten är detaljerna i budskapet viktiga.

Servera buffémat i portioner för att hjälpa gästerna äta mindre

Hur något ser ut eller är presenterat påverkar ofta vårt val. Genom att presentera maten smart kan gästerna uppmuntras att ta mindre portioner och matsvinnet kan därmed minskas.

Placera pilar på affärens golv som pekar mot frukt och grönt

När något är rekommenderat eller framhävs lite extra så tenderar sannolikheten för många av oss att vi väljer det. Genom att leda kunden med tydliga signaler kan man få fler att köpa mer hållbara och klimatsmarta varor.

Nyttja associationer till hälsa för att locka till att ta trappan

Att välja trappan istället för hissen är ett ypperligt sätt att vardagsmotionera. Kan vi få fler att välja trappan över hissen genom att exponera dem för ord som vältränad, atletisk och aktiv – utan att de ens tänker på dem?

Öka antalet steg för att ändra hur besökarna torkar händerna

Genom att placera elektriska handtorkar närmare eller längre ifrån handfatet än pappershanddukar kan man förmodligen påverka vilken metod toalettbesökarna väljer att använda för att torka sina händer.

Skicka invånarna rätt signal om källsortering

Vi tenderar att anpassa vårt beteende efter de ramar och gränser som vi upplever är kopplade till det, de signaler som omgivningen skickar. Går det att ta hjälp av detta för att nudga hushåll till att källsortera mer?

Gör nyflyttade till automatiska medlemmar i delningsgrupper för prylar

Den s.k. nystartseffekten gör att det blir lättare för oss att ändra beteenden t.ex. när vi precis har flyttat. Att göra nyflyttade till automatiska medlemmar i delningsgrupper kan därför leda till att fler nyttjar sådana grupper.

Byt ut vissa ingredienser som förval för minskad klimatpåverkan

Hur ofta tänker du egentligen på de exakta ingredienserna som finns i maten du köper eller menyvalen du väljer? Antagligen inte särskilt ofta. Om vissa ingredienser byts ut mot mer miljövänliga sådana så kan våra val automatiskt bli mer miljövänliga.

Använd energibesparande inställningar som förval på prylar

Vi antar ofta att grundinställningarna i våra prylar är förvalda av en anledning och därför är rekommenderade. Därför kan det vara effektivt att ha de elbesparande inställningarna som standard och att annat är valbart.

Minska hissåkande med hjälp av skyltar med hälsobudskap

Hälsa är viktigt. Och det verkar vi tycka själva också, för många av oss väljer att ta trappan istället för hissen när vi får en påminnelse – t.ex. om att det är bra för hjärtat eller att hissar lämpar sig bäst för dem som har svårt att ta trappan.

Placera energieffektiva produkter bäst i affären

Ibland kan kunder behöva lite hjälp på traven för att välja miljösmarta alternativ. Att placera energieffektiva elektronikprylar och vitvaror på smarta platser i butiken kan leda till att fler väljer grönare alternativ.

Pensionssparande som förval för bättre framtida ekonomi

Många skjuter pensionssparandet på framtiden, ironiskt nog. Något som skulle kunna hjälpa oss som har svårt att agera i enlighet med framtida värden är att ändra förval.

Tvättmaskiner med lägre temperatur som förval

Många kan nog känna igen sig i att man inte orkar sätta sig in i alla tvättmaskinens inställningar. Det är lättare att bara starta igång den. Därmed är potentialen för att minska energiförbrukningen stor om tvättmaskinen har kloka förinställningar.

Underlätta för morgontrötta människor att orka ta cykeln

Att motivera sig till att ta cykeln på morgonen kan vara lättare sagt än gjort. En tjänst som hjälper personen att förbereda så mycket som möjligt kvällen innan kanske därför kan vara till hjälp.

Illustrera avfall och vattenförbrukning med smarta liknelser

Vi behöver ibland hjälp på traven för att förstå vad vårt beteende faktiskt får för konsekvenser. Genom att göra smarta liknelser så kanske konsekvenserna av vår förbrukning blir både lättare att förstå och att komma ihåg till nästa gång.

Betona lokalanda för att öka återvinning

Vi människor är sociala varelser och många av oss identifierar sig med bland annat sådant som står oss nära. Det kan därför vara en stark nudge att knyta an ett önskvärt beteende med sådant som människor vill kopplas till.

Fantasifulla ord för att öka intresset för klimatsmart mat

Många av oss ogillar tanken på att behöva ge upp något och kanske kopplar vegetarisk mat till något som är tråkigt. Hade en rätt kallad “Autentisk läskande regnbågssallad” hamnat på fler tallrikar än “Vegansk sallad”?

Synliggör vegetariska substitut i mataffären för ökad efterfrågan

Vår hjärna vill ofta spara energi och vi tenderar därför att följa gamla vanor. Genom att placera kött och vegetariskt på samma ställe i butiken kan kanske de som går på autopilot till köttavdelningen bli påminda om att det finns goda vegetariska alternativ.

Vegetariskt som dagens rätt

Vi tenderar att välja saker som presenteras som förval. Förvalet ses ofta som en rekommendation och något som är socialt accepterat. Kan det användas för att få fler att välja vegetariskt?

Ge det energieffektiva belysningsförslaget som förval

För att få fler att förbruka mindre el kan det vara bra att i första hand presentera de mest effektiva lågenergilamporna för personer/organisationer som renoverar. Detta kan minska energiförbrukningen inte minst eftersom vi ofta lyssnar på rekommendationer.

Save More Tomorrow – öka pensionssparandet vid nästa löneökning

Save More Tomorrow är ett framgångsrikt program som med hjälp av beteendevetenskapliga insikter hjälper människor att spara mer till sina pensioner. Hur? Genom att skjuta det på framtiden.

Mixade nudgar för minskad bevattning av trädgården

Många övervattnar sina trädgårdar och använder därav resurser helt i onödan. I Kanada har man genomfört en studie där man testade ett paket av nudgar för att stoppa detta, med mycket goda resultat!

Uppmuntra aktivt val för att få fler att äta vegetariskt

Ibland behöver konferenscenter veta på förhand vad deltagarna vill äta. Oftast antar de att nästan alla vill ha kött och har bara en ruta någonstans i anmälningen där de som vill ha “specialkost” kan skriva. Det är bättre att uppmuntra ett ordentligt val.

Hjälp till att förbereda inför utmaningar med hälsosamt ätande

Om vi är oförberedda är det lätt att vi går på autopilot och följer vår första instinkt. Genom att göra upp "om/när-då"-planer kan fler nudga sig själva att stå emot onyttiga frestelser.

Påminn om skrädderier i webbutiken för att gynna återanvändning

Vi behöver alla laga våra kläder i högre utsträckning, istället för att köpa nya. Dagens samhälle är dock knappast skräddarsytt för detta. Att i webbutiker för kläder påminna just om skräddare skulle kanske kunna hjälpa.

Påminn om att återvinna gamla mobilen vid nyköp

I byrålådan eller på vinden gör de värdefulla metallerna och mineralerna i gamla mobiltelefoner ingen nytta. En nudge vid rätt tillfälle kanske kan hjälpa.

Uppmuntra husägare att dela med sig av sin frukt

Genom att nyttja all frukt och alla bär som växer runtom i landets trädgårdar hade vi kunnat eliminera stora miljö- och klimatskador från onödig odling och transport. En välriktad påminnelsenudge kanske kan få villaägare med oplockad frukt att bidra.

Övertala sig själv till kortare duschar

Vår hjärna vill ha balans mellan vad vi säger och faktiskt gör. Genom att påminna om en persons tidigare uttryckta åsikter kan man därför kanske få denne att duscha kortare.

Få fler att isolera vinden med hjälp av vindsstädning

Att ta ett extra steg åt personer vi önskar ska förändra ett beteende är ofta en god idé. Kan det därmed vara smart för myndigheter och andra aktörer som vill få fler hushåll att isolera sina vindar att göra det enkelt för dem att boka vindsrensning?

Uppmuntra aktivt val om att delta i smarta elnätet

Ofta väljer vi det som vi uppfattar som standarderbjudandet. Detta kan bl.a. medföra att vi inte själva ber elbolaget om att få delta i det smarta elnätet. Elbolag som istället ber kunderna att aktivt välja ifall de vill delta eller ej får fler att bli en del av det mer framtidssäkra elnätet.

Enkel feedback på områdets/byggnadens källsortering

Kan enkel feedback öka bostadsområdens källsortering? Svaret från runtomkring i världen är ett rungande ja, men effekten skiljer sig åt beroende på hur duktig målgruppen redan är.

Minska tomgångskörning med nudgepaket

Tomgångskörning är en onödig vana många har när de exempelvis hämtar sina barn från skolan. Men varför bränna bränsle utan att komma nånvart? Ett nudgepaket som spräcker myter, tydliggör hälsofaror för barnen och använder påminnelser kan motverka detta!

Sätt upp skyltar med sociala normer för att minska fortkörning

Att berätta att den stora majoriteten håller sig till fartbegränsningen har visat sig vara en bra nudge för att minska fortkörning, t.ex. genom att sätta upp skyltar med budskap såsom ”Förare som inte körde för fort förra veckan: 93 %”.

Anpassa budskapet för att uppmuntra köp av imperfekt frukt

Många har kommit att värja sig mot frukt och grönt som inte ser perfekta ut. Oerhörda mängder mat kommer därmed ingen till nytta. Går detta problem att motverka genom att använda smarta inramningar i marknadsföringen? Ett italienskt försök visar vägen.

Öka deltagande i miljövårdsprogram med förebilder inom jordbruket

De flesta av oss är sociala varelser. Hur andra gör påverkar oss, vare sig vi vill eller inte. Därför är det smart att framhäva de personer som gör bra saker. Sådana sociala bevis har visat sig fungera t.ex. för att öka miljövården i jordbruket.

Ge föraren överblick över sin eco-driving för att minska utsläpp

Bland allt annat som man ska tänka på när man sitter framför ratten så kanske man inte prioriterar eco-drivingen. Men med hjälp av nudgingverktyg kan föraren få bättre förståelse för dess miljöpåverkan.

Visa (vit)varors livstidskostnader i butiken för att gynna energieffektivitet

Beslut vi fattar idag påverkar ofta vår energianvändning i åratal. Ändå tar vi oss sällan tid att räkna på vad kostnaderna blir på sikt. Lyckligtvis kan en smart nudge hjälpa: att göra beräkningen åt konsumenten!

Öka antal steg genom social jämförelseåterkoppling

Om jag hade velat gå mer så skulle jag väl ha gjort det? Mina kollegors motionsvanor spelar väl ingen roll för mitt beslut? Känner du igen tankemönstret? Tänk igen – vi påverkas nämligen starkt av vad människor i vår omgivning gör.

Få detaljerna rätt på märkningar för energieffektivitet i webbaffärer

Märkningar för produkters energieffektivitet behöver presenteras smart, i vanlig affär såväl som online. En stor studie beställd av Europeiska kommissionen utforskade hur webbshoppar bör utforma dessa märkningar.

Kommunicera sociala normer om grannarnas energianvändning

Säga vad man vill om grannar, men deras beslut påverkar ofta hur vi själva tänker – men bara om vi känner till deras val. Kanske pratar man inte så mycket om energival med varandra, men genom hjälpsam information kan grannar inspirera varandra ändå.

Nudgepaket för energibesiktare hjälper hushåll använda el mer effektivt

Otätade sprickor i husväggar är onödiga energitjuvar. Med hjälp av bl.a. målande språk som "Du har sprickor i väggen som motsvarar storleken av en fotboll” och åtaganden kan fler få hjälp att faktiskt komma till skott med de energibesparande åtgärder som behövs.

Jämför hushållens el- och vattenförbrukning med grannarnas

Att ge hushåll information om hur deras resursförbrukning står sig jämfört med närliggande liknande hushåll har visat sig vara en ihållande och kostnadseffektiv nudge för att minska både el- och vattenförbrukning.

Ge omedelbar återkoppling om duschens energi- och vattenförbrukning

Vi människor undviker ofta undermedvetet att tänka på långsiktiga konsekvenser av våra handlingar. Då är det bra med produkter som ger feedback om dessa på en gång, så att vi kan justera våra beteenden direkt.

Designa öppningen smart för att förbättra källsortering

Att forma öppningar så att de tydligt kommunicerar vad som ska slängas i vilket av kärlen på källsorteringsstationer kan dramatiskt förbättra sorteringen.

Verbala varningar och smart återkoppling för mer eco-driving

De flesta som kör bil i Sverige känner nog till eco-driving – men hur många tillämpar det? Den lilla dosan Lightfoot placeras ovanför handskfacket i bilen och uppmuntrar miljövänlig körning genom ljud- och ljusåterkoppling.

Sänk farten genom omedelbar återkoppling från digitala glada skyltar

Bilkörning är vardag för många. Vägens faror sjunker därför ibland ur medvetandet. Att bli uppmärksammad på när man kör för fort kan därför vara bra. Ett sätt att göra det är digitala skyltar som visar när man gör rätt eller fel, gärna med smileys.

Använd virtuell cykling för att uppmuntra verklig cykling

Såväl klimat, folkhälsa och stadsbild hade gynnats av att fler cyklar istället för att åka bil. Ett sätta att inspirera människor till att ta cykeln i den verkliga verkligheten är att låta dem simulera cykling i en virtuell sådan.

Göm köttet på menyn till fördel för vegetariskt

Det är lätt att förutsätta att något så oviktigt som hur menyn ser ut kan spela roll för mycket kött restaurangbesökarna beställer - man vet väl själv vad man är sugen på? Alla tänker dock inte på det här sättet och forskning visar att det faktiskt kan ha stor effekt att gömma undan köttet från menyn.

Göm delvis undan köttet från menyn för minskad åtgång

När man sitter på restaurang och ska beställa lunch så kan det lätt bli så att man väljer det man är van vid eller ser tydligast på menyn. Genom att anpassa menyn för att främja mer vegetariskt kan man få fler att äta mer grönt.

Använd ”trafikljus” som signalerar klimatsmarta menyval

Betydelsen av trafikljusets färger är något vi lär oss redan som barn. Men den starka association vi har till grönt, gult och rött kan användas mer än bara i trafiken – till exempel i menyer för att signalera vilka rätter som är klimatsmarta och inte.

Placera klimatvänlig mat smart i butiken för ökad efterfrågan

Vi människor går mycket på rutin när vi handlar mat. Vem orkar överväga varje produktval noggrant innan den hamnar i korgen? Därför kan det vara smart att ändra placeringarna av olika klimatsmarta matprodukter.

Presentera rätt portionsstorlek på livsmedel för minskad överkonsumtion

Flera studier visar att människor kan hjälpas till att äta mer hälsosamt genom att själva maten eller dess uppläggning/förpackning designas på så vis att den indikerar lämplig portionsstorlek.

Gör hälsosamt och klimatvänligt ätande lättillgängligt

Varför göra det svårt för sig när det är bekvämare att göra det lätt? Genom att göra hälsosamma val lite lättare kan man få fler att välja det alternativet.

Hindra matsvinn genom att försvåra att ta för mycket mat

När vi lassar mat på tallriken tänker vi ofta på annat eller är upptagna med att prata med vårt lunchsällskap. Små ändringar som gör att vi inte automatiskt tar mer än vi behöver kan därför göra stor skillnad.

Markera matens plats i kylskåpet för att minska energiförbrukning

Det må kanske inte låta som ett stort problem, men tid där kylskåps- eller frysdörren står öppen i onödan blir snabbt till en hel del slösad energi. Många bäckar små. En smart nudge på dörren kanske kan hjälpa.

Förläng hissens väntetid för att gynna användande av trapporna

Vår samtid är full av bekvämligheter som gör att saker i vår vardag går snabbare än någonsin förr. Hissen är en av dem. Men i vissa fall vore det kanske bättre om det var lite mindre bekvämt – då kan både klimat och ekonomi gynnas.

Ge hushåll smart display-feedback för att minska energiförbrukning

Ett sätt att få fler att tänka över sin elförbrukning är att tydligt visa deras användning i realtid. Att ge sådan feedback via s.k. In-Home Displays kan få hushåll att spara på elen, särskilt när feedbacken ges på rätt sätt.

Låt miljövänliga jordbruksmetoder vara förvalt

Många vill göra det som är bra för klimatet, men det kan ibland kännas svårt. Genom att sätta smarta färdigifyllda förval kan kanske fler jordbrukare uppmuntras att delta i miljövårdsprogram.

Ge inte automatiskt ut plast- och papperspåsar

Har du nångång haft hela händerna fulla med olika påsar med nån eller några artiklar i varje efter att du ha varit och shoppat? Detta kan nog många känna igen sig i. Genom att uppmanas till en liten tankeställare kan många påsar sparas.

Erbjud digitala fakturor som förval för att spara papper

Förval ses ofta som en rekommendation och är enkelt. Många tenderar att behålla förvalet. Genom denna typ av nudge kan stora mängder papper sparas när t.ex. fakturor ska skickas ut.

Spara resurser med dubbelsidiga utskrifter som förval

En liten ändring i inställningarna på skrivaren kan göra stor skillnad och långsiktigt minska slöseri av papper ordentligt.

Ge nyflyttade automatiska medlemskap i fordonspooler

När man flyttar förändras vardagen ofta mycket. Då står våra fönster för beteendeförändring på extra vid gavel. Därför kan det kanske vara smart att passa på att göra nyflyttade till medlemmar i gröna fordonspooler.

Använd klimatkompensation som förval när flygresan bokas

Det ligger i allas vårat intresse att uppmuntra flygresenärer till mer hållbara resealternativ. Genom att använda sig av förval har det visat sig att fler resenärer är villiga att kompensera för sina utsläpp.

Ha miljöfrakt som förval i webbshoppen för minskade utsläpp

Vi människor tenderar att hålla oss till de val som görs åt oss. Så är fallet t.o.m. i situationer där de andra valen enbart är ett klick bort. Kan sådana förinställningar online göra transporten av våra varor mindre problematisk?

Erbjud doggybag som förval och skapa matlåda framför matsvinn

Restauranger serverar ofta portioner som är svåra att äta upp, och tyvärr är det sällan resterna kommer med hem. Därför är det bra att en förvalsnudge kan öka doggybagging. Bäst av allt? Det är både billigt och roligt och bara fantasin sätter gränser.

Vegetarisk mat förvald på konferenser

Kött ingår ofta i den rätt som är förvald när konferensdeltagare ska anmäla sitt matval vid konferenser. Genom att istället göra en vegetarisk rätt till förval kan man påverka mångas matval åt det grönare hållet - bra för både hälsa och klimat!

Minska energiförbrukning genom att sänka graderna gradvis

Att ha rätt temperatur på arbetsplatsen är viktigt. Man vill varken svettas eller huttra. Någon grad hit eller dit gör också stor skillnad för energiförbrukningen. Att sänka den förvalda temperaturen kan därför spara på resurser, om man gör det på rätt sätt.

Ha deltagande i smarta elnätet som förval

Vid val av leverantör eller tjänst till hemmet tar vi ofta det vi ser som standard och som är förvalt, vare sig det gäller internetoperatör, värmeleverantör eller elavtal. Genom att ändra förvalet till ett grönare alternativ går det därför att få fler att välja hållbart!

Ha grön el som förval för att gynna förnybart

Förval är ofta kraftfulla nudgar. Ett område de har visat sig vara användbara i är att hjälpa elbolag öka andelen kunder som köper förnybar el.