Öka återvinning genom att göra avfallet mer personligt

Skriv personens namn på dess “skräp” så blir det mer värt för personen, som då också tar bättre hand om det.

Problem/Möjlighet

En av de stora barriärerna för att öka materialåtervinning är gamla vanor. Ta exemplet kaffemuggar i papper. Efter ett helt liv av att helt enkelt kasta dem i närmaste papperskorg när kaffet är slut, utan att tänka närmare på det, kan det vara svårt att komma ihåg att källsortera. En annan barriär är att vi inte tillskriver avfallet det värde det förtjänar. Kan en nudge bryta ner bägge dessa barriärer?

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in