Minska hissåkande med hjälp av skyltar med hälsobudskap

Hälsa är viktigt. Och det verkar vi tycka själva också, för många av oss väljer att ta trappan istället för hissen när vi blir påminda t.ex. om att det är bra för hjärtat eller om att hissar lämpar sig bäst för de som har svårt att ta trappan.

Problem/Möjlighet

Studier visar att en stillasittande livsstil är associerat med högre risk för sjukdomar och dödlighet hos oss människor. Våra hjärnor föredrar dock tyvärr att spara på energi och i en situation där resultatet är detsamma väljer vi ofta det alternativ som kräver minst energi, i form av tid och ansträngning. Om vi t.ex. står i valet mellan att ta trappan eller hissen till så väljer vi i många fall att ta hissen, trots att vi egentligen kanske vill röra på oss lite mer och inte har några besvär som hindrar oss från det. Ett sätt att hjälpa människor att välja trapporna är att där beslutet fattas placera skyltar som med smarta, hälsorelaterade budskap uppmanar till trappanvändning.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.

Logga in