Minska hissåkande med hjälp av skyltar med hälsobudskap

Hälsa är viktigt. Och det verkar vi tycka själva också, för många av oss väljer att ta trappan istället för hissen när vi får en påminnelse – t.ex. om att det är bra för hjärtat eller att hissar lämpar sig bäst för dem som har svårt att ta trappan.

Problem/Möjlighet

Studier visar att en stillasittande livsstil är associerat med högre risk för sjukdomar och dödlighet. Våra hjärnor föredrar dock tyvärr att spara på energi, så därför tenderar vi ofta att välja det alternativ som kräver minst möda. Många väljer t.ex. hissen framför trappan trots att vi egentligen kanske vill röra på oss lite mer och inte har några besvär som hindrar oss. Ett sätt att hjälpa människor att välja trapporna oftare är att placera skyltar som med smarta, hälsorelaterade budskap uppmanar till trappanvändning och fungerar som en påminnelse just när beslutet ska tas.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in