Meny
57 träffar Sökresultatet innehåller nudgar inom följande ämneskategorier: El/Värme

Spara energi, tid och pengar genom konkreta, löpande underhållsplaner

När något är otydligt eller svårt att förstå är det lätt hänt för många av oss att strunta i eller skjuta på det. Genom att synlig- och tydliggöra rutiner för t.ex. energieffektivitet kan fler bidra till att göra skillnad.

Nyttja golv och trappsteg fantasifullt för att locka fler att ta trappan

Kan golvet få fler att välja trappan? Ja men självklart går det! Genom att t.ex. klistra eller ställa något på golvet som signalerar rätt saker kan fler uppmuntras att ta trappan.

Minska hissåkande genom skyltar som uppmanar till träning och tävling

Det är lätt att välja hissen framför trappan för att spara den där extra minuten som känns så viktig just då. Men genom smarta påminnande budskap som t.ex. “Ingen tid för gymmet? Få din dagliga träning i trappan”, eller genom att visa att andra väljer trappan, kan fler uppmuntras att använda benen.

Anpassa rutinen till behovet: allt måste inte starta samtidigt

När hushåll och företag sätter igång många saker samtidigt uppstår dyra och miljöskadliga effekttoppar i elnätet – att sprida ut förbrukningen är därför viktigt. Tack och lov är det enkelt åtgärdat.

Piggybacka på andra event för att informera om förnybart

Det kan vara svårt att få vissa grupper att självmant leta fram information om t.ex. förnybar energi, så varför inte söka upp dem direkt där de är istället?

Solceller som förval vid beställning av villa för nyproduktion

Vid nyproduktion av småhus finns stor potential för ökad efterfrågan och energibesparingar med hjälp av solceller. Så varför inte låta solceller på taket vara förvalet?

Väck intresse för solceller med lapp i brevlådan

Att lämna en lapp i brevlådan är en liten insats som kan få betydande effekter för hur många som intresserar sig för energieffektiviserande insatser i det egna hushållet.

Självövertalning för att använda mindre energi

Vi kan ibland behöva bli uppmärksammade på när våra egna åsikter inte stämmer överens med vårt beteende. Med hjälp av ett enkelt brev kan hushåll minska sin elförbrukning, åtminstone kortsiktigt.

Uppmuntra trappgång genom entrématta med val av hjärta

De flesta av oss behöver mer vardagsmotion. Ändå är det lätt hänt att fortsätta med gamla vanor som t.ex. att ta hissen istället för trappan. Med hjälp av en hjärtlig påminnelse precis i rätt ögonblick kan dock fler uppmuntras att ta sig upp och ner mellan våningarna för egen maskin.

Öka återanvändning av handdukar genom budskap om andra gästers beteende

Vi påverkas i högre utsträckning än vi tror av vad andra människor tycker och gör. Detta stämmer t.o.m. om dessa andra människor bara liknar oss på konstiga sätt som inte borde spela roll. Hotell och liknande inrättningar kan nyttja detta.

Återkoppla om energirenovering för att uppmuntra genomförande

Att värma upp en bostad kräver mycket energi. Man kan spara en stor mängd energi genom att energirenovera sin bostad. För att öka sannolikheten att sådana insatser utförs kan inspektören ställa nudgande frågor i samtalet med den boende.

Be om varaktiga offentliga åtaganden om att spara energi

Idag förbrukar människan för mycket energi. För att hjälpa oss själva och varandra att spara energi kan man göra ett offentligt ställningstagande i form av klistermärken med information om vilka knep man använder på synliga platser. Därför kan följande nudge ha stor påverkanskraft.

Ge app-hjälp med SMART:a energi- och vattenmål för hushållet

Appar till våra telefoner är effektiva kommunikationskanaler som öppnar upp för möjligheter att nudga oss till mer hållbara beteenden. Genom att användaren får sätta upp en målsättning och enkelt kan följa upp hur det går kan både energi- och vattenförbrukning minskas.

Använd smart placerade påminnelser för att minska resursförbrukning

Ibland är en påminnelse i exakt rätt ögonblick vad som behövs för att vi skall bryta ett rutinmässigt beteende. Här finns en lång rad enkla nudgar för att minska resursförbrukning.

Använd smart placerade påminnelser för att minska energiförbrukning

När vi befinner oss i miljöer där vi skapat rutinmässiga beteenden kan det vara extra svårt att bryta ett mönster. Därför kan det vara behövas påminnelser om smarta knep för hur man kan spara energi i precis rätt ögonblick. Här finns ett gäng smarta nudgar samlade.

Skicka personaliserat meddelande om att stänga av prylar

Vi vill gärna ha balans mellan våra värderingar och handlingar, men det är inte alltid helt lätt att komma ihåg att göra det, speciellt inte om konsekvenserna dröjer. Att stänga av elektronikprylar och sänka termostaten kan dock bli enklare att minnas med hjälp av individualiserade digitala påminnelser.

Motivera barn att spara energi med hjälp av tudelade figurer

Barn är inte kända för att bry sig om energiförbrukning. I deras värld är det alltid saker som händer och uppmärksamheten förflyttas snabbt. Av många skäl är det dock en god idé att involvera barnen i hushållets energibesparingsmål, kanske med hjälp av figurer som man fäster på smarta sätt.

Utforma smart nudgepaket för att motverka att lampor lyser i onödan

Har ni rum med belysning som saknar rörelsesensorer och där användarna ofta glömmer att släcka? Då kan en kombination av tydlig grafik, sociala normer, uppmaning, påminnelse och priming komma till undsättning.

Välplacerade oömma kläder för att öka tiden utomhus

Beslut som annars har höga trösklar blir enklare att fatta om vi placerar inbjudningar, eller nudgar om man så vill, till dem i vår omgivning. Ett sätt att få barn att spendera mer tid utomhus skulle kunna vara att placera oömma kläder på en synlig plats.

Minska energiförbrukning genom prylar som visualiserar i realtid

Det kan vara svårt för oss att komma ihåg att saker drar el också när vi inte använder dem, och lika svårt kan det vara att förstå hur mycket el som förbrukas. Det finns dock flera smarta produkter som använder ljus och färger för att komma runt den här problematiken.

Gör så att det svider om man glömmer att stänga av

Människan tycker inte om förluster. Faktum är att forskning visar att en förlust ofta svider betydligt mer än vad en vinst smakar. För att markera för oss själva att vi har förlorat någonting när vi glömmer att stänga av våra apparater kan vi därför använda oss av en nudge.

Hjälp till att spara löneökningar till cleantech-investeringar

Beteendeforskning visar att vi tenderar att föredra mindre omedelbara vinster framför större vinster i framtiden. Det finns lyckligtvis många effektiva knep för att komma runt det här, vilket kan vara bra vid olika typer av investeringar och sparande. Här listar vi ett gäng exempel.

Använd påskrivet åtagande på skärmen om att stänga av den

Ett skriftligt åtagande har visat sig oerhört effektivt för att uppnå beteendeförändring. Om man dessutom gör det inför eller tillsammans med andra ökar chanserna för ännu mer. För att hjälpa medarbetare att komma ihåg att stänga av datorskärmen kan man därför applicera en sådan nudge på arbetsplatsen.

Donera i gästens namn för att öka återanvändning av handdukar

Många hotellgäster tänker inte särskilt noga innan de slänger handdukar som bara använts en gång i tvätten. Något som kan få fler gäster att faktiskt återanvända sin handduk är att donera en summa till en miljöorganisation i gästens namn och tydligt informera om detta.

Använd checklista för energibesparing i hushåll

Glömmer du eller andra medlemmar av ditt hushåll ofta att stänga av apparater som inte används? Du är inte ensam. Men det finns tricks att använda för att göra det lättare att komma ihåg. Ett sätt att nudga dig själv och andra är att använda enkla checklistor som sätts upp på smarta ställen.

Win-win-påminnelse: jämna ut nätbelastningen, spara pengar

Det moderna hemmet och många arbetsplatser innehar ofta apparater som kräver mycket energi. Ett sätt att minimera topparna i elförbrukningen skulle kunna vara att elföretag skickar smarta och vältajmade notifikationer för att påminna kunder om när man helst bör använda energihungriga apparater.

Minska elförbrukning med vältajmad påminnelse om tvättemperatur

Många av oss reflekterar inte särskilt länge över hur vi kan spara energi innan vi startar tvättmaskinen. Att tvätta på lägre temperaturer är dock ofta nog för att få kläder rena och det sparar dessutom energi. Med välplacerade påminnelser kan vi få hjälp att komma ihåg detta.

Matcha sinnestillstånd för att underlätta försäljning av hållbara alternativ

Forskning visar att människor har lättare att ta till sig budskap som ligger i linje med det sinnestillstånd man för tillfället befinner sig i. För att nå fram till kunder med erbjudanden om hållbara alternativ är det därför en god idé att anpassa sina formuleringar till var individen verkar befinna sig mentalt.

Sätt det perfekta förvalda målet för att minska energiförbrukning

Det kräver energi av vår hjärna att ändra sig. Många gånger gör detta att vi helt enkelt låter bli. En kraftfull nudge för att spara energi skulle därför kunna vara att energileverantörer sätter rimliga förvalda energibesparingsmål.

Nyttja associationer till hälsa för att locka till att ta trappan

Att välja trappan istället för hissen är ett ypperligt sätt att vardagsmotionera. Kan vi få fler att välja trappan över hissen genom att exponera dem för ord som vältränad, atletisk och aktiv – utan att de ens tänker på dem?

Öka antalet steg för att ändra hur besökarna torkar händerna

Genom att placera elektriska handtorkar närmare eller längre ifrån handfatet än pappershanddukar kan man förmodligen påverka vilken metod toalettbesökarna väljer att använda för att torka sina händer.

Använd energibesparande inställningar som förval på prylar

Vi antar ofta att grundinställningarna i våra prylar är förvalda av en anledning och därför är rekommenderade. Därför kan det vara effektivt att ha de elbesparande inställningarna som standard och att annat är valbart.

Minska hissåkande med hjälp av skyltar med hälsobudskap

Hälsa är viktigt. Och det verkar vi tycka själva också, för många av oss väljer att ta trappan istället för hissen när vi får en påminnelse – t.ex. om att det är bra för hjärtat eller att hissar lämpar sig bäst för dem som har svårt att ta trappan.

Placera energieffektiva produkter bäst i affären

Ibland kan kunder behöva lite hjälp på traven för att välja miljösmarta alternativ. Att placera energieffektiva elektronikprylar och vitvaror på smarta platser i butiken kan leda till att fler väljer grönare alternativ.

Tvättmaskiner med lägre temperatur som förval

Många kan nog känna igen sig i att man inte orkar sätta sig in i alla tvättmaskinens inställningar. Det är lättare att bara starta igång den. Därmed är potentialen för att minska energiförbrukningen stor om tvättmaskinen har kloka förinställningar.

Ge det energieffektiva belysningsförslaget som förval

För att få fler att förbruka mindre el kan det vara bra att i första hand presentera de mest effektiva lågenergilamporna för personer/organisationer som renoverar. Detta kan minska energiförbrukningen inte minst eftersom vi ofta lyssnar på rekommendationer.

Mixade nudgar för minskad bevattning av trädgården

Många övervattnar sina trädgårdar och använder därav resurser helt i onödan. I Kanada har man genomfört en studie där man testade ett paket av nudgar för att stoppa detta, med mycket goda resultat!

Påminn om skrädderier i webbutiken för att gynna återanvändning

Vi behöver alla laga våra kläder i högre utsträckning, istället för att köpa nya. Dagens samhälle är dock knappast skräddarsytt för detta. Att i webbutiker för kläder påminna just om skräddare skulle kanske kunna hjälpa.

Påminn om att återvinna gamla mobilen vid nyköp

I byrålådan eller på vinden gör de värdefulla metallerna och mineralerna i gamla mobiltelefoner ingen nytta. En nudge vid rätt tillfälle kanske kan hjälpa.

Övertala sig själv till kortare duschar

Vår hjärna vill ha balans mellan vad vi säger och faktiskt gör. Genom att påminna om en persons tidigare uttryckta åsikter kan man därför kanske få denne att duscha kortare.

Få fler att isolera vinden med hjälp av vindsstädning

Att ta ett extra steg åt personer vi önskar ska förändra ett beteende är ofta en god idé. Kan det därmed vara smart för myndigheter och andra aktörer som vill få fler hushåll att isolera sina vindar att göra det enkelt för dem att boka vindsrensning?

Uppmuntra aktivt val om att delta i smarta elnätet

Ofta väljer vi det som vi uppfattar som standarderbjudandet. Detta kan bl.a. medföra att vi inte själva ber elbolaget om att få delta i det smarta elnätet. Elbolag som istället ber kunderna att aktivt välja ifall de vill delta eller ej får fler att bli en del av det mer framtidssäkra elnätet.

Minska tomgångskörning med nudgepaket

Tomgångskörning är en onödig vana många har när de exempelvis hämtar sina barn från skolan. Men varför bränna bränsle utan att komma nånvart? Ett nudgepaket som spräcker myter, tydliggör hälsofaror för barnen och använder påminnelser kan motverka detta!

Sätt upp skyltar med sociala normer för att minska fortkörning

Att berätta att den stora majoriteten håller sig till fartbegränsningen har visat sig vara en bra nudge för att minska fortkörning, t.ex. genom att sätta upp skyltar med budskap såsom ”Förare som inte körde för fort förra veckan: 93 %”.

Visa (vit)varors livstidskostnader i butiken för att gynna energieffektivitet

Beslut vi fattar idag påverkar ofta vår energianvändning i åratal. Ändå tar vi oss sällan tid att räkna på vad kostnaderna blir på sikt. Lyckligtvis kan en smart nudge hjälpa: att göra beräkningen åt konsumenten!

Få detaljerna rätt på märkningar för energieffektivitet i webbaffärer

Märkningar för produkters energieffektivitet behöver presenteras smart, i vanlig affär såväl som online. En stor studie beställd av Europeiska kommissionen utforskade hur webbshoppar bör utforma dessa märkningar.

Kommunicera sociala normer om grannarnas energianvändning

Säga vad man vill om grannar, men deras beslut påverkar ofta hur vi själva tänker – men bara om vi känner till deras val. Kanske pratar man inte så mycket om energival med varandra, men genom hjälpsam information kan grannar inspirera varandra ändå.

Nudgepaket för energibesiktare hjälper hushåll använda el mer effektivt

Otätade sprickor i husväggar är onödiga energitjuvar. Med hjälp av bl.a. målande språk som "Du har sprickor i väggen som motsvarar storleken av en fotboll” och åtaganden kan fler få hjälp att faktiskt komma till skott med de energibesparande åtgärder som behövs.

Jämför hushållens el- och vattenförbrukning med grannarnas

Att ge hushåll information om hur deras resursförbrukning står sig jämfört med närliggande liknande hushåll har visat sig vara en ihållande och kostnadseffektiv nudge för att minska både el- och vattenförbrukning.

Ge omedelbar återkoppling om duschens energi- och vattenförbrukning

Vi människor undviker ofta undermedvetet att tänka på långsiktiga konsekvenser av våra handlingar. Då är det bra med produkter som ger feedback om dessa på en gång, så att vi kan justera våra beteenden direkt.

Designa öppningen smart för att förbättra källsortering

Att forma öppningar så att de tydligt kommunicerar vad som ska slängas i vilket av kärlen på källsorteringsstationer kan dramatiskt förbättra sorteringen.

Markera matens plats i kylskåpet för att minska energiförbrukning

Det må kanske inte låta som ett stort problem, men tid där kylskåps- eller frysdörren står öppen i onödan blir snabbt till en hel del slösad energi. Många bäckar små. En smart nudge på dörren kanske kan hjälpa.

Förläng hissens väntetid för att gynna användande av trapporna

Vår samtid är full av bekvämligheter som gör att saker i vår vardag går snabbare än någonsin förr. Hissen är en av dem. Men i vissa fall vore det kanske bättre om det var lite mindre bekvämt – då kan både klimat och ekonomi gynnas.

Ge hushåll smart display-feedback för att minska energiförbrukning

Ett sätt att få fler att tänka över sin elförbrukning är att tydligt visa deras användning i realtid. Att ge sådan feedback via s.k. In-Home Displays kan få hushåll att spara på elen, särskilt när feedbacken ges på rätt sätt.

Minska energiförbrukning genom att sänka graderna gradvis

Att ha rätt temperatur på arbetsplatsen är viktigt. Man vill varken svettas eller huttra. Någon grad hit eller dit gör också stor skillnad för energiförbrukningen. Att sänka den förvalda temperaturen kan därför spara på resurser, om man gör det på rätt sätt.

Ha deltagande i smarta elnätet som förval

Vid val av leverantör eller tjänst till hemmet tar vi ofta det vi ser som standard och som är förvalt, vare sig det gäller internetoperatör, värmeleverantör eller elavtal. Genom att ändra förvalet till ett grönare alternativ går det därför att få fler att välja hållbart!

Ha grön el som förval för att gynna förnybart

Förval är ofta kraftfulla nudgar. Ett område de har visat sig vara användbara i är att hjälpa elbolag öka andelen kunder som köper förnybar el.