Använd ”trafikljus” som signalerar klimatsmarta menyval

Betydelsen av trafikljusets färger är något vi lär oss redan som barn. Men den starka association vi har till grönt, gult och rött kan användas mer än bara i trafiken – till exempel i menyer för att signalera vilka rätter som är klimatsmarta och inte.

Problem/Möjlighet

Idag känner många människor till att maträtter som innehåller kött oftast innebär större koldioxidutsläpp än vegetariska rätter. Trots att informationen och medvetenheten finns där kan det dock fortfarande vara svårt att ha detta i åtanke när man väl beställer sin mat. Vi glömmer och det är inte alltid helt lätt att jämföra rätternas miljöpåverkan. Därför kan det vara effektivt med en tydlig, lättolkad och relevant nudge precis i det ögonblick där beslutet om dagens lunch fattas. Symboler som gör just det är de välkända trafikljusfärgerna. Grönt, gult eller rött låter restauranggästerna jämföra de olika rätternas klimatpåverkan och gör det dessutom på ett sätt som sänder tydliga signaler om vilka val som uppmuntras och vilka som avråds ifrån (en s.k. injunktiv social norm).

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in