Tjänsten Resvana: Nystartseffekten nudgar till nya, hållbara resvanor

Nystarter gör vanor lättare att bryta. Med vältajmade SMS, mottagaranpassning, inbyggd analys och bekvämt serverad info om hållbara resealternativ nudgar vår webbtjänst medborgare, anställda och besökare m.fl. till klimatsmarta och hälsosamma resvanor.

Nudgingtjänsten Resvana är framtagen av oss på Nudgd – företaget bakom Smart Nudges – tillsammans med forskare och kunder. Många olika kundtyper kan använda den digitala tjänsten och snabbt komma igång med utskick. Våra utvärderingar visar statistiskt signifikanta effekter och stor uppskattning. Mer om allt detta nedan.

Problem/Möjlighet

Många vill börja resa mer klimatsmart men har svårt att komma igång. Vardagens stress och gamla vanor ligger i vägen. Resvanor är dessutom en av de typer av vanor som är lite extra svåra att ändra, eftersom de sitter långt inne och delvis bestäms av infrastruktur, avstånd och plånbok. Tack och lov finns det vissa tillfällen då vanor är lättare att bryta än annars, nämligen nystarter av olika slag.

Att flytta är en nystart som lämpar sig särskilt väl för att med god tajming uppmuntra människor till att starta nya resvanor, men det finns också många andra. Dessa kan användas till att få på plats klimatsmart, miljövänligt och hälsosamt resande både i vardagen och vid särskilda händelser. Vi på Nudgd har byggt den digitala tjänsten Resvana för att göra just detta. Målgrupperna är både personer som precis har flyttat och personer som t.ex. har bytt jobb, börjar på ny skola eller besöker ett event, och kunderna är såväl offentliga aktörer som privata.

Resvana kan informera om alla typer av hållbara färdmedel i närheten av mottagaren, inte minst cykelpooler. Annan cykelinfrastruktur och var det finns laddstolpar för elbilen ska också med så klart – med mycket mera. T.ex: Finns det parkeringszoner för elsparkcyklar ni vill visa i en karta? Eller vill ni uppmärksamma mottagarna på lokala regler som finns kring dessa fordon? Inga problem.

Smart nudge

Resvana använder fyra stora nudgar och flera små. De fyra stora är:

 1. SMS som snabb och välläst kommunikationskanal.
 2. Nystartseffekten.
 3. Automatiserad mottagaranpassning.
 4. Info samlad bekvämt, så att mottagaren inte själv behöver leta upp den.

Så här kan tjänsten beskrivas i ett nötskal:

 • Ger vänliga och personliga knuffar på vägen via vältajmade SMS som länkar till en målgrupps- och individanpassad webbtjänst med bekvämt serverad information om hållbara resealternativ nära mottagaren. Flera andra nudgar används också, såsom budskap om hjälpsamma sociala normer (hämtat från statistik i t.ex. resvaneundersökningar).
 • Använder potentialen för beteendeförändring som uppstår vid en nystart. Plattformen ger exempelvis nyflyttade eller nyanställda personer individanpassad information utifrån deras unika förutsättningar.
 • Låter mottagaren ta del av informationen både i form av text och länkar och i form av en skräddarsydd karta som innehåller olika kategorier av kartpunkter, automatisk vägvisning från mottagarens adress till en målgruppsanpassad standarddestination samt realtidsuppdaterad kollektivtrafik.
 • Mäter och analyserar hela processen för att ni på bästa sätt ska kunna utvärdera er hållbarhetssatsning. Resvana mäter interaktion med SMS och webbtjänst och använder webbenkäter för detaljerade analyser. Tjänsten kan även samla in värdefulla synpunkter på ert övriga arbete med trafikfrågor.

Denna kombination av smart, snabb och kostnadseffektiv teknologi och vetenskapligt beprövade beteendeinsikter och analysmetoder gör tjänsten attraktiv för flera olika kundtyper. Färdmedlen ni informerar om kan handla om allt från cykling till sparkcykling, från kollektivtrafik till gång, från bilpooler till samåkning, från laddstolpar till gasmackar och från tågstationer till bilfria vägar – gärna alltihop! Och det är också smart att tipsa om andra saker som har relevans för hållbara resvanor. Exempelvis känner många inte till de stödprogram som finns vad gäller exempelvis skattelättnader och andra stödprogram för elcyklar, miljöbilar och laddstolpar – särskilt eftersom det kan svänga snabbt i politiken. Vidare kan det fungera bil-avskräckande att informera om trängselavgifter, miljözoner och parkeringskostnader.

Mycket av informationen finns tillgänglig online för den som letar, men det är få som faktiskt tar sig tid att göra det. Den största anledningen till att Resvana är en så bra tjänst är just att användaren får allt hen behöver lättillgängligt direkt i mobilen och vid rätt tillfälle. Tjänsten tar ett viktigt steg åt personen och gör det därmed lättare att leva hållbart.

SMS är vid det här laget en gammal, klassisk teknologi, men den har stått emot tidens tand mycket väl. Våra smartphones är med oss överallt, absolut, men alla tittar inte på alla notifikationer från alla appar de har. SMS å sin sida förblir väldigt sällan olästa, tror vi på Nudgd. Dessutom är de billiga och snabba att skicka ut och som kommunikationskanal för samhällsinformation är de bra men fortfarande underutnyttjade – det vill vi ändra på. Bäst av allt är att mottagaren behöver inte först installera något för att kunna ta emot dem. Detta är viktigt eftersom varje extra friktionspunkt utgör en barriär för beteendeförändring.
Kollektivtrafikrutter och hållplatser ingår i kartan och uppdateras i realtid. Annan information att inkludera både i karta och med text och länkar kan handla om serviceställen och återförsäljare etc. Resvana låter även kollektivtrafiken lättare nå ut med prova på-erbjudanden och gör det lättare för mottagarna att nyttja dessa via värdekoder eller koppling till kollektivtrafikappen.

Vad kan er organisation använda Resvana till?

Tjänsten kan vara till nytta för flera olika typer av kunder:

Kommuner eller kommunförbund/regioner kan använda tjänsten för att skicka till nyflyttade invånare. Det är här Resvana startade och många svenska kommuner har redan använt och använder just nu Resvanas SMS-utskick och webbtjänst för att nudga alltifrån yrkesverksamma och studenter till pensionärer – alla kan behöva en vänlig knuff i rätt riktning. Det första meddelandet når fram inom en vecka efter flyttdatumet och skickas både till personer som har flyttat från en annan kommun och till personer som flyttat inom kommunen (texter i SMS:t och på webbsidan skiljer sig lite åt bl.a. beroende på varifrån personen flyttade). Personer som flyttar ut till förort eller glesbygd kan vara särskilt pressande målgrupper, eftersom de därefter ofta börjar åka mer bil.

Kommuner kan också använda Resvana till att skicka till invånare som inte har flyttat, eventuellt vid en annan nystartseffekt – kanske vid nyår eller vid början på hösten för att uppmuntra cykling även i kallt väder etc. Även personer som inte flyttar får ju gärna hjälpa till i klimatomställningen! Personer som precis har fått barn börjar ofta åka mer bil och kan därför vara en bra målgrupp. Terminstarter i skolan kan exempelvis vara ett bra tillfälle att nudga skolungdom till att röra mer på sig. Ett annat bra tillfälle att använda tjänsten till att skicka samhällsinformation som hjälper invånare att anpassa sig är vid långvariga trafikstörningar såsom större ombyggnationer av vägar eller annan trafikinfrastruktur, vilket ju blir en nystart på så vis att många människor berörs och behöver anpassa sina resvanor.

Med fördel samarbetar kommuner med kollektivtrafikbolag i att leverera prova på-kampanjer digitalt till invånarna – nyflyttade eller befintliga – och på så vis uppnå högre hastighet och kostnadseffektivitet.

När nya hållbara transportmöjligheter såsom nya cykelbanor eller lånefordonstjänster blir tillgängliga kan tjänsten användas till att informera om det.

Slutligen kan kommuner använda Resvana till att nudga boende i nya eller befintliga bostadsområden, för att på så vis nå transportmål för området i fråga. Detta kan de göra i helt egen regi eller i samarbete med fastighetsbolag, företag och kollektivtrafikbolag.

(Utöver transportrelaterad information kan kommuner också berätta om återvinning, lekplatser, badplatser, medborgardialog och mycket annat. Att skicka med sådan samhällsinformation till mottagaren istället för att den själv måste leta fram den är ett bra och kostnadseffektivt sätt att nå ut.)

eller kontakta oss direkt för mer info.

Offentliga och privata arbetsplatser kan använda Resvana främst till att nudga nyanställda, nybefordrade och nyflyttade befintliga anställda, men de kan också skicka till besökare för att uppmuntra dem till att resa hållbart till mötet (eller nudga till resfria och digitala möten) – ett bra sätt att uppvisa företagets hållbarhetsambitioner.

En annan typ av flytt för anställda där Resvana är ett bra verktyg är när organisationen eller delar av den byter kontor. Åtminstone om det nya kontoret ligger en bit bort kommer de anställda då ju att behöva ändra hur de tar sig till jobbet. Förhoppningsvis kan de som i dagsläget tar bilen då lättare övertalas till att byta till kollektivtrafik, (el)cykel, promenad, sparkcykel, samåkning etc. Naturligtvis är det även här så att vägvisningen från mottagarens adress har kontoret som standarddestination i webbtjänstens karta.

Det går även att tänka sig att skicka till alla anställda, kanske i samband med någon annan typ av nystart, såsom nytt finansiellt år, tillbaka efter semestern eller när nya transportmöjligheter har introducerats i staden eller på företaget – eller när större vägarbeten påverkar framkomligheten.

(Utöver information om olika färdmedel kan info om företagets miljö- och resepolicy läggas med, liksom aktuella nyheter och vadhelst annat ni bedömer är relevant.)

eller kontakta oss direkt för mer info.

Fastighetsbolag kan exempelvis använda Resvana till att nudga boende i nya eller befintliga bostadsområden, för att på så vis nå transportmål för området i fråga. Detta kan de göra helt i egen regi eller i samarbete med kommuner, företag och kollektivtrafikbolag.

eller kontakta oss direkt för mer info.

Universitet och högskolor och även gymnasieskolor kan använda Resvana till att hälsa nya studenter välkomna eller till att efter loven välkomna studenter tillbaka och uppmärksamma dem på hur de kan resa mer hållbart t.ex. till och från skolan. Vägvisningen från mottagarens adress har så klart skolan som standarddestination i webbtjänstens karta, men som alltid kan mottagaren ändra destinationen till vad den är intresserad av och då istället se bästa cykel- eller promenadväg dit eller vilken buss, spårvagn eller tunnelbana som gäller. Få studenter har råd med egen bil men i takt med att plattformar som Uber, Lyft och Grab fortsätter konsolidera sin position i transportsektorn kan det vara bra att så långt som möjligt förenkla för studenter att resa för egen maskin eller kollektivt, för att konkurrera med de app-styrda bilarna och deras utsläpp.

Fokus kan dessutom läggas inte bara på studentens egna vardagsresande utan även på hur nära och kära kan resa – även familjemedlemmar, partners och vänner kan ha nytta av informationen på webbsidan. Plus: ett ytterligare varmt välkommen har aldrig skadat en avsändares anseende.

Det går även att göra utskick till alla elever/studenter när nya transportmöjligheter har introducerats i staden eller på lärosätet eller när större vägarbeten påverkar framkomligheten.

Även grundskolor kan använda tjänsten. Terminstarter kan exempelvis vara ett bra tillfälle att nudga eleverna (och deras föräldrar) bort från bilskjutsning eller kollektivtrafik till skolan. Stillasittande är farligt – att istället gå eller rulla till skolan är bra.

(Utöver tips om hur de kan ta sig hållbart till skolan – kanske med fokus på hälsoaspekter och hur god hälsa gynnar studieresultaten – går det att tipsa om uppkommande event. Att studenten inte själv behöver gå in på en webbsida eller ladda ner en app, utan får informationen serverad, gör som sagt stor skillnad. Beteendevetenskapen visar tydligt att det är viktigt att minimera antalet barriärer som står i vägen för det önskvärda beteendet.)

eller kontakta oss direkt för mer info.

Event såsom konferenser, mässor, festivaler m.fl. kan använda Resvana till att hjälpa sina besökare både till att hitta rätt och färdas klimatlätt. Exempelvis för vi dialog med en stor europeisk hållbarhetskonferens om att i januari hjälpa dem med att minska antalet taxiresor till lokalerna. Tänk bara själv på hur bra det vore att bli serverad sådan information vid fingertopparna när du är i en ny stad. Dessutom sänder det en stark hållbarhetssignal.

(Information om hållbar mat och andra viktiga saker kan också läggas med.)

eller kontakta oss direkt för mer info.

Kollektivtrafikbolag, både offentliga och privata, kan både på egen hand och i samarbete med aktörerna ovan använda Resvana både till att nå ut med viktig samhällsinfo på ett bra sätt och till att försöka göra sina prova på-kampanjer billigare och mer effektiva. De kan tex. skicka ut värdekoder via SMS eller vår webbtjänst. Dessa kan sen användas i kollektivtrafikappen eller lösas in hos en återförsäljare. Eller, om appen tillåter det, kanske t.o.m. skicka länkar som vid klick direktaktiverar erbjudanden.

Dessa lösningar kan sannolikt fungera bättre än att posta resekort, särskilt om mottagaren först måste fylla i och skicka in en blankett och sen vänta i några veckor på sitt kort.

eller kontakta oss direkt för mer info.

Har du andra idéer för hur tjänsten kan hjälpa din organisation eller en annan? Hör av dig

Forskningen bakom

Vad finns det då som backar upp att Resvana är ett bra sätt att nudga till nya resvanor?

En enkätstudie för några år sedan visade att omkring 90 % av alla förändringar i bilanvändning i Storbritannien ägde rum i samband med större livsomställningar [Källa]. Vad kan detta bero på? Inte minst forskarna Hengchen Dai, Katherine Milkman och Jason Riis vid University of Pennsylvania har intresserat sig för ‘the fresh start effect”, som de kallar den, och har funnit att större livsomställningar och tidslandmärken såsom ett nytt år eller, en ny månad eller en födelsedag gör det lättare för människor att ändra många olika typer av vanor [Källa 1] [Källa 2].

Många forskare har bevisat att nystartseffekten spelar roll för resvanor, inte minst för resvanor. Det gäller både överlag för nyflyttade [Källa 1] [Källa 2] [Källa 3] [Källa 4] [Källa 5] [Källa 6] och specifikt för att minska privatbilism bland nyflyttade personer, inte minst genom att öka pendling med kollektivtrafik [Källa 1 (dansk studie)] [Källa 2] [Källa 3] [Källa 4]. Effekter på resvanor har också skådats när personen inte själv flyttat utan det är personens kontor som har bytt läge [Källa].

Även påtvingade störningar av rutiner såsom en strejk på tunnelbanan eller en ett stort och långvarigt bygge kan få ihållande effekt på resemönster. Detta har påvisats av forskare i Storbritannien [Källa 1] [Källa 2] och av Lunds kommun, som arbetade aktivt med att underlätta för sina invånare när en nya spårväg byggdes [Källa].

Även andra delar av Resvana har stöd i litteraturen. Amerikanska forskare mailade utskick till en grupp anställda (som först behövde tacka ja) och såg att färre i denna grupp sen körde ensamma till jobbet än i en kontrollgrupp. Utskicken innehöll kartor med rutter för buss, cykel och promenad från personens hemadress till dess jobb, jämförelser i tid och pengar samt argument om hälsa och ekonomi [Källa]. Resvana gör och kan göra alla dessa saker men kan beroende på organisation dessutom göra det utan att mottagarna först behöver skriva upp sig för det.

Men detta är som sagt andra studier, inte studier på Resvanas utskick och webbtjänst. Nedan beskriver vi resultaten från just en sådan studie.

Resvana serverar informationen till mottagaren utan att personen behöver göra någonting. Visst, mottagaren kan ofta hitta informationen själv (eller installera en tjänst som gör det åt den), men det kräver en hel del ansträngning. Dessutom individanpassar Resvana informationen både utefter förnamn, adress och målgrupp. Målgruppsanpassningar inkluderar t.ex. ifall personen är ny i staden/kommunen eller inte, hur gammal den är och vilken typ av bostad den bor i.
Resvana bör så klart även användas till att informera om mer hållbara sätt att köra bil på, såsom att göra det mer sällan och att då använda bilar som även andra kan nyttja. Även laddstolpar för elbilar och mackar som servar gasbilar ingår med fördel. Prova på-erbjudanden och automatiska (test)medlemskap till mottagarna är andra möjliga sätt som tjänsten kan användas för att främja en klimatsmartare bilism.

Resultat

Tillsammans med en handfull kommuner och med finansiering från Energimyndigheten gjorde vi under 2018 och början av 2019 en detaljerad pilotstudie på Resvana så som tjänsten kan användas av kommuner för att nudga nyflyttade invånare – närmare bestämt ca fem tusen sådana personer under studietiden. Pilotstudiens komponent för att titta på beteendeförändringspotential var upplagd som en randomiserad kontrollerad studie, guldstandarden för studiedesign. Detta innebär att en grupp fick nudgeutskicken (SMS med länk till webbtjänsten och väl där inne kartan, anpassad information etc.) medan en kontrollgrupp bara fick ett SMS som välkomnade dem till sitt nya boende och gav dem en länk till kommunens webbsida. Via SMS bjöd vi en tid senare in både de i nudgegruppen som följt länken och alla i kontrollgruppen till att svara på en enkät om deras resvanor.

Enkätsvaren visade att nudgegruppen jämfört med kontrollgruppen var

 • 76 % mer positivt inställd till att byta till cykel som sitt huvudsakliga färdmedel i vardagsresandet.
 • dubbelt så positivt inställd till att byta till att gå som sitt huvudsakliga färdmedel i vardagsresandet.
 • mer än dubbelt så positiv inställd till att byta till att åka kollektivt som sitt huvudsakliga färdmedel i vardagsresandet, bland de som i dagsläget främst åkte bil.
 • 62 % mer positivt inställd till att byta till el-, gas- eller hybridbil, bilpool eller samåkning – en siffra som växte till 200 % (tre gånger så positivt inställd) bland de som i dagsläget främst åkte bensin- eller dieselbil.

Dessa resultat från vår statistiska analys lovar väldigt gott, inte minst med tanke på att pilotstudien var begränsad i sitt omfång och mottagarnas förutsättningar för att rapportera förändrade resvanor var begränsade: utskicken gjordes enbart vintertid och enkät-SMS:n behövde skickas ut efter väldigt kort tid. Dessutom visar resultaten faktiskt på vissa lovande tendenser även vad gäller faktisk beteendeförändring:

 • En tredjedel av de i nudgegruppen som svarade på frågor direkt om tjänsten sa nämligen att tjänsten hade bidragit till deras nuvarande val av färdmedel i vardagen.
 • 15 % av de som svarade på dessa frågor och inte redan gick eller cyklade som sitt huvudsakliga färdmedel sa att de tack vare tjänsten planerade att byta till ett mer hållbart transportval.

Vidare var det tre gånger troligare att män sa att tjänsten bidragit till deras val av färdmedel än att kvinnor sa det. Detta skulle kunna bero på att män har större förbättringsutrymme eftersom kvinnor tenderar att resa mer hållbart, men det kan också bero på att det var något med tjänsten som gav större effekt på män. Oavsett så är det intressant eftersom tjänsten därmed kanske kan bidra till att göra resandet i samhället mer jämställt.

Ett annat spännande resultat från dessa frågor om tjänsten var att 56 % gav 3 eller fler stjärnor av 5 på frågan “Var denna tjänst till nytta eller inte för dig som nyflyttad?”. Andelen var något högre (67 %) för de som flyttat in till kommunen från en annan kommun men var fortfarande hög för de som flyttat inom kommunen (48 %).

Vad gäller hur mottagarna såg på att få samhällsinformation via SMS överlag angav 87 % av de som kommenterade på den frågan att de är positiva. Bara 2 % avtackade sig från att få fler SMS och vi kunde inte se någon signifikant skillnad i den andelen mellan nudgegruppen och kontrollgruppen.

Vi är alltså väldigt nöjda över resultaten från pilotstudien. Samtidigt vill vi veta mer. Därför samlar vi löpande användar- och enkätdata och förbereder inför framtida stora studier – och kanske just din organisation vill delta? För varje kund skräddarsyr vi ett paket: uppstartspaketet ingår för alla, utskickspaketet beror på antalet mottagare och ett bas-statistikpaket ingår för alla. Mer ingående analys kan köpas till.

Så, kontakta oss om du vill ge just din målgrupps resvanor en vänlig knuff i rätt riktning.

Intresserad? Klicka här för att komma till resvana.com
Att i kartan göra cykelpumpar, cykelservicestationer, laddplatser för elcykelbatterier, cykelparkeringar, cykelboxar och cykelvägar etc. enkla att hitta är naturligtvis starkt rekommenderat. Allt för att uppmuntra till och göra det lättare att cykla i vardagen, oavsett om det är till jobb, skola eller något annat.
Resvana kan så klart även informera om saker som kan hjälpa fotgängare eller som är bra för dem att känna till.
Resvana kan även tipsa om härliga platser att besöka, t.ex. parker, lekparker och badplatser – vad ni vill som ni tror mottagarna kan ha nytta av. Tjänsten är väldigt flexibel. T.ex. kan kartans standarddestination anpassa utefter bl.a. ålder, närhet och ifall personen är ny i staden/kommunen eller inte. Annan samhällsinformation som kan skickas ut inkluderar om avfallshantering och om medborgardialog. Dessutom kan SMS-kampanjer skickas vid särskilda tillfällen, och ifall avsändaren har sådana kan mottagarna även prenumerera på nyhetsbrev via mail.

Resvana är en tjänst utvecklad av Nudgd. Vi på Nudgd driver även denna nudgedatabas, Smart Nudges. Nyfiken på mer om vad vi gör? Välkommen in på nudgd.se. Idén bakom Resvana vann Trafikverkets case om nudging för klimatsmart resande i Sustainergies Cup 2015.