Öka antalet steg för att ändra hur besökarna torkar händerna

Genom att placera elektriska handtorkar närmare eller längre ifrån handfatet än pappershanddukar kan man förmodligen påverka vilken metod toalettbesökarna väljer att använda för att torka sina händer.

Vi människor är lata av naturen och vi håller oss gärna till de alternativ som är nära och lättillgängliga. Har man detta i åtanke kan man minska resursåtgång vid exempelvis toalettbesök. Om elektriska handtorkar sitter närmare handfatet och pappershanddukar längre bort kan det ofta överdrivna användandet av papper minska.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in