Vegetarisk mat förvald på konferenser

Kött ingår ofta i den rätt som är förvald när konferensdeltagare ska anmäla sitt matval vid konferenser. Genom att istället göra en vegetarisk rätt till förval kan man påverka mångas matval åt det grönare hållet – bra för både hälsa och klimat!

Kött är ofta det förvalda när konferensdeltagare ska anmäla vad de vill äta vid konferenser. Det går att ändra på. Genom att ändra valsituationen så att vegetariskt ses som standard och kött kräver att man aktivt väljer det kan fler per automatik äta vegetariskt. Detta är något som också kan användas på andra platser som i skolor, på arbetsplatser eller på flygplan. I förlängningen kan det leda till en mer hållbar köttkonsumtion i stort.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in