Ha deltagande i smarta elnätet som förval

Ofta när man väljer leverantör eller tjänst till hemmet tar man det man ser som standard och som är förvalt, vare sig det gäller internetoperatör, värmeleverantör eller elavtal. Men genom att ändra det förvalda till ett grönare alternativ kan man göra det lättare att få fler att välja hållbart.

Problem/Möjlighet

Våra hjärnor är programmerade att spara på energi. Därför undviker vi gärna att fatta beslut om vi inte måste. Därför kan det vara smart att ändra vad resultatet blir av vår passivitet. Förval används ofta för att uppmuntra ett visst beteende och har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka personers val. Om förvalet innebär deltagande istället för icke-deltagande kan det spela en betydande roll för personens beteende – t.ex. om man deltar i energibesparande program eller inte.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.

Logga in