Ha deltagande i smarta elnätet som förval

Vid val av leverantör eller tjänst till hemmet tar vi ofta det vi ser som standard och som är förvalt, vare sig det gäller internetoperatör, värmeleverantör eller elavtal. Genom att ändra förvalet till ett grönare alternativ går det därför att få fler att välja hållbart!

Problem/Möjlighet

Våra hjärnor är programmerade till att spara på energi. Därför undviker vi gärna att fatta beslut om vi inte måste. Det kan därför vara smart att ändra så att resultatet av vår passivitet blir något positivt. Förval används ofta för att uppmuntra ett visst beteende och har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka individers val. Om förvalet innebär deltagande istället för icke-deltagande kan det spela en betydande roll både för plånboken och miljön – t.ex. om det handlar om att delta i energibesparande program.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.

Logga in