Uppmuntra aktivt val om att delta i smarta elnätet

Ofta väljer vi det som vi uppfattar som standarderbjudandet. Detta kan bl.a. medföra att vi inte själva ber elbolaget om att få delta i det smarta elnätet. Elbolag som istället ber kunderna att aktivt välja ifall de vill delta eller ej får fler att bli en del av det mer framtidssäkra elnätet.

Problem/Möjlighet

Många av oss har diverse avtal och tjänster som vi valt på slentrian, eftersom det tar energi att sätta sig in i valen. Besluten har därmed i princip fattats åt oss, genom förval – det val som automatiskt görs när du inte aktivt sagt att du vill ha någonting annat. Förval kan många gånger vara en bra nudge, men i vissa fall är det viktigt att personen tänker till lite extra, t.ex. när det är svårt att veta vad målgruppens preferenser är och det finns anledning att tro att förvalet skulle vara problematiskt för vissa. Då kan ett aktivt val, där individen själv måste ta ställning, vara lämpligt, eftersom beslutet då kommer närmast beslutsfattarens faktiska åsikt och kan leda till t.ex. ett grönare elsystem.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in