Gör det krångligare att bära mycket mat för minskat matsvinn

Brickan påverkar hur mycket mat vi tar – det kan vi dra nytta av. Ifall man placerar brickorna på ett mer svåråtkomligt ställe eller tar bort dem helst kan man minska matsvinnet.

Brickor må underlätta för oss när vi äter buffé på restaurang, men de ger oss också utrymme att ta för mycket mat. Om man tar bort eller placerar brickor på mindre uppenbara platser kan man därför minska matsvinn. Ett annat alternativ är att istället göra brickorna mindre snarare än att ta bort dem helt.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in