Designa öppningen smart för att förbättra källsortering

Att forma öppningar så att de tydligt kommunicerar vad som ska slängas i vilket av kärlen på källsorteringsstationer kan dramatiskt förbättra sorteringen.

Problem/Möjlighet

Människors interna värderingar, övertygelser och attityder förklarar i hög grad deras källsorteringsbeteenden – men även externa faktorer spelar roll. Psykologisk och beteendeekonomisk forskning har funnit att även vår omgivning starkt påverkar våra tankar och handlingar, både på ett medvetet och omedvetet plan. En sådan extern faktor är designen på de objekt vi interagerar med. T.ex. kan formen, färgen och storleken på källsorteringskärl – inklusive om de används för att särskilja en avfallstyp från en annan – spela en viktig roll. Vissa kärl sänder lättförståeliga beteendesignaler till användaren och andra inte, vilket i sin tur påverkar källsorteringsbeteendet (i samspel med de interna faktorerna).

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in