Utforma smart nudgepaket för att motverka att lampor lyser i onödan

Har ni rum med belysning som saknar rörelsesensorer och där användarna ofta glömmer att släcka? Då kan en kombination av tydlig grafik, sociala normer, uppmaning, påminnelse och priming komma till undsättning.

Problem/Möjlighet

I såväl privata som offentliga rum och salar av olika slag glömmer den sista som går ofta att släcka lamporna efter sig. Stress, ett samtal eller helt enkelt tankspriddhet kan vara orsaken, eller att vi felaktigt förutsätter att offentliga lokaler alltid har rörelsesensorer för belysningen nu för tiden. Då kan en nudge som förprogrammerar och påminner personen vara lämplig. Eller så kanske personen medvetet väljer att inte släcka, kanske av bekvämlighetsskäl (bär mycket och/eller inte orkar). I så fall kan en nudge som ökar personens motivation vara en god idé.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in