Motivera hushåll till källsortering genom jämförande feedback

Vi gör ofta som andra i vår närhet gör. Genom att visa hur bra eller dåligt ens hushåll eller gata källsorterar jämfört med andra i närheten – och visa lämplig nivå av gillande – går det därför att nudga till mer källsortering.

Problem/Möjlighet

Förr var flocken avgörande för en människas överlevnad. Denna flockmentalitet hänger kvar i våra hjärnor. Vi påverkas därför ofta mer än vad vi tror av hur andra beter sig, speciellt om det är personer som vi har någon koppling till eller anser oss vara lika. Genom att berätta att många andra källsorterar och berömma de som sköter sig väl, kan fler uppmuntras till att göra detsamma.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in