Minska tomgångskörning med nudgepaket

Tomgångskörning är en onödig vana många har när de exempelvis hämtar sina barn från skolan. Men varför bränna bränsle utan att komma nånvart? Ett nudgepaket som spräcker myter, tydliggör hälsofaror för barnen och använder påminnelser kan motverka detta!

Problem/Möjlighet

Hinder, både verkliga och upplevda, utgör ofta en betydande faktor för om beteendeförändring sker eller ej. Om något är för jobbigt eller kräver för mycket energi av oss kan sannolikheten för att vi ändrar oss minska ordentligt. Hinder ser ofta olika ut i olika situationer – t.ex. tomgångskör olika personer av olika anledningar. Det är därför viktigt att förstå vad som påverkar beteendet och skräddarsy en åtgärd utefter målgruppen – ett anpassat nudgepaket.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in