Matcha sinnestillstånd för att underlätta försäljning av hållbara alternativ

Forskning visar att människor har lättare att ta till sig budskap som ligger i linje med det sinnestillstånd man för tillfället befinner sig i. För att nå fram till kunder med erbjudanden om hållbara alternativ är det därför en god idé att anpassa sina formuleringar till var individen verkar befinna sig mentalt.

Våra hjärnor blir ofta mer påverkade av budskap som stämmer överens med det sinnestillstånd vi befinner oss i. Det kan därför vara fördelaktigt att sätta sig i den andres skor och försöka matcha det tankesystem som denne är inne i för tillfället – reflekterande s.k. “System 2”-tänkande eller automatiskt “System 1”-tänkande (inklusive emotionellt läge) – för att denne lättare ska lyssna till ditt budskap.

 

 

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in