Kommunicera sociala normer om grannarnas återvinning

Ibland kan fler börja källsortera när de får höra hur resten av grannskapet källsorterar och vad de tycker om det. Detta påverkas dock av hur väl det sköts idag, och för att maximera effekten är detaljerna i budskapet viktiga.

Problem/Möjlighet

Vi människor är ofta mer påverkade än vad vi kan tro av vad andra människor gör och tycker. Att uppmärksamma hjälpsamma sådana s.k. sociala normer (oskrivna sociala regler) kan därför motivera oss att anamma eller förbättra ett beteende. Genom att helt enkelt berätta om vad andra i ens omgivning faktiskt gör och tycker om t.ex. källsortering så kan fler bli motiverade att också börja källsortera mer.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in