Betona lokalanda för att öka återvinning

Vi människor är sociala varelser och många av oss identifierar sig med bland annat sådant som står oss nära. Det kan därför vara en stark nudge att knyta an ett önskvärt beteende med sådant som människor vill kopplas till.

En kampanj i Texas använde budskapet “Don’t mess with Texas” för att kommunicera sociala normer och lokal identitet gällande nedskräpning. Ett annat exempel är “Tidy Kiwis” på Nya Zeeland. Kan liknande lokalanpassade budskap framgångsrikt användas för att samla de boende kring ansträngningar mot nedskräpning och för återvinning?

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in