Sänk farten genom omedelbar återkoppling från digitala glada skyltar

Bilkörning är vardag för många. Vägens faror sjunker därför ibland ur medvetandet. Att bli uppmärksammad på när man kör för fort kan därför vara bra. Ett sätt att göra det är digitala skyltar som visar när man gör rätt eller fel, gärna med smileys.

Problem/Möjlighet

Det finns många faktorer som kan skapa faror i trafiken. Bland annat har vi svårt att förstå de risker vi utsätter oss själva för när vi kör fortare än utsatta hastighetsgränser. Generellt sett har vi också en övertro för vår egna körförmåga (stora majoriteter av förare i t.ex. Sverige och USA menar att de är bättre än genomsnittet, en matematisk omöjlighet!). Utöver det är trafiken är kopplad till vanor och rutiner, och vi behöver därför bli påminda om risker och faror som kan vara lätta att glömma bort. Ett sätt att påminna om detta är digital skyltar som via siffror eller symboler ger omedelbar återkoppling och informerar föraren om att denna kör regelrätt eller inte. Detta kan både rädda liv och minska utsläpp.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in