Öka antal steg genom social jämförelseåterkoppling

Om jag hade velat gå mer så skulle jag väl ha gjort det? Mina kollegors motionsvanor spelar väl ingen roll för mitt beslut? Känner du igen tankemönstret? Tänk igen – vi påverkas nämligen starkt av vad människor i vår omgivning gör.

Problem/Möjlighet

Att få anställda, medborgare, släkt och vänner att röra på sig mer för egen maskin medför stora vinster både för miljö, hälsa och samhällsekonomi. Ett bra sätt att uppmuntra till mer gång är att utrusta individer med stegräknare och ett mål (t.ex. 10 000 steg per dag), vilket i en studie ledde till i snitt 2 500 fler steg per dag. Kan sådana initiativ göras ännu kraftfullare?

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in