Mixade nudgar för minskad bevattning av trädgården

Många övervattnar sina trädgårdar och använder därav resurser helt i onödan. Men det finns nudgar man kan kombinera för att stoppa detta. Några exempel är att utreda missuppfattningar, tipsa om vattensnåla växter, ge påminnelser och be om åtaganden.

Problem/Möjlighet

Färskvatten är en knapp resurs i många områden i världen. I ett förändrat klimat kommer många platser dessutom få ännu större problem med vattenförsörjningen. Samtidigt är vatten väldigt lätt att använda; det är bara att vrida på kranen. Det är också billigt, eller åtminstone en kostnad man inte ser förrän senare. Därför använder vi ofta mer än vad vi egentligen behöver – inte minst till att vattna trädgården. Att nyttja den samlade kraften av olika nudgingtekniker har visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att minska sådan vattenkonsumtion. Det kan också ersätta eller komplettera teknologiska lösningar eller regleringar.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in