Tydlighet gör det lätt att sortera avfallet rätt

Vid otydliga signaler om hur skräpet skall sorteras blir det lätt så att man slänger det i brännbart eftersom man inte vill göra fel. Därför är det viktigt att sopkärl och deras skyltar ger tydliga instruktioner, så att fler kan sortera sitt skräp korrekt utan problem.

Många undviker att källsortera för att de helt enkelt inte vet var de ska göra av vad. Allt hamnar då i brännbart. Om man gör sopkärl och dess skyltar tydligt urskiljbara kan fler källsortera utan problem. Detta är något som kan användas i såväl privat som offentligt bruk. Dock är ju god design inte till någon nytta om kärlet sedan inte syns – så tänk på det också!

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in