Nudgepaket för energibesiktare hjälper hushåll använda el mer effektivt

Otätade sprickor i husväggar är onödiga energitjuvar. Med hjälp av bl.a. målande språk som “Du har sprickor i väggen som motsvarar storleken av en fotboll” och åtaganden kan fler få hjälp att faktiskt komma till skott med de energibesparande åtgärder som behövs.

Problem/Möjlighet

Livfulla beskrivningar övertygar ofta människor bättre än vad statistik gör. Språk som framkallar illustrativa och minnesvärda bilder hos individen kan fånga och hålla uppmärksamheten bättre samt påverka dennes beteende mer än vad torr och tråkig information kan. I en värld full av onödiga förluster av dyrbar energi kan smartare språk därför vara till stor nytta. Är det något vi inte har råd med är det utsläpp som inte gör någon nytta. Om detta dessutom kombineras med aktivt deltagande och åtagande så kan potentialen för att fler genomför och fullföljer energibesparande åtgärder bli betydande.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in