Minska energiförbrukning genom att sänka graderna gradvis

Att ha rätt temperatur på arbetsplatsen är viktigt. Man vill varken svettas eller huttra. Någon grad hit eller dit gör också stor skillnad för energiförbrukningen. Att sänka den förvalda temperaturen kan därför spara på resurser, om man gör det på rätt sätt.

Problem/Möjlighet

Människors val styrs ofta av vanor. Detta sparar både tid och energi. Förval som finns i vardagen kan därför spela en viktig roll i rutiner som påverkar miljön. Ett sätt att hjälpa människor att minska mängden energi som används för uppvärmning är då så enkelt som att sänka standardtemperaturen.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in