Låt miljövänliga jordbruksmetoder vara förvalt

Många vill göra det som är bra för klimatet, men det kan ibland kännas svårt. Genom att sätta smarta färdigifyllda förval kan kanske fler jordbrukare uppmuntras att delta i miljövårdsprogram.

Att omforma valsituationen på små, små sätt kan ge oväntat stora resultat. Jordbrukare som vill delta i statliga miljövårdsprogram behöver ofta aktivt kryssa i att de ska använda de bästa metoderna, så kanske det hade varit bra att vända upp och ner på formuläret genom att istället låta dem avmarkera det de inte vill göra. Både eftersom förval ofta ses som en stark rekommendation och eftersom vi ofta föredrar status quo, kan det kanske ge effekt.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in