Gör nyflyttade till automatiska medlemmar i delningsgrupper för prylar

Den s.k. nystartseffekten gör att det blir lättare för oss att ändra beteenden t.ex. när vi precis har flyttat. Att göra nyflyttade till automatiska medlemmar i delningsgrupper kan därför leda till att fler nyttjar sådana grupper.

När yttre omständigheter förändras i vår vardag är vi mer öppna för att ta till oss nya vanor. Den så kallade nystartseffekten gör att vårt fönster för beteendeförändring står på vid gavel. En sådan omständighet är exempelvis att flytta. Om man därför gör nyflyttade till automatiska medlemmar i delningsgrupper kan det leda till att fler börjar använda tjänster för att exempelvis dela verktyg eller prylar, vilket gör gör att färre nya produkter behöver produceras och konsumeras.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in