Ge omedelbar återkoppling om duschens energi- och vattenförbrukning

Vi människor undviker ofta undermedvetet att tänka på långsiktiga konsekvenser av våra handlingar. Då är det bra med produkter som ger feedback om dessa på en gång, så att vi kan justera våra beteenden direkt.

Problem/Möjlighet

Att duscha är en mycket resursintensiv aktivitet. En dusch på fem minuter kan förbruka 45 liter varmvatten, vilket innebär att både mycket vatten och mycket energi förbrukas. Ineffektiv duschning är därmed ett problem även i relativt vattenrika länder. Ett bra sätt att minska förbrukningen är att i realtid berätta för personen som duschar hur mycket vatten och energi som går åt. Detta eftersom vi människor är vanedjur och kan behöva pushas till att förändra gamla invanda mönster samt eftersom vi kan ha svårt att på egen hand uppskatta hur stor vår resursförbrukning är. Produkter som i duschen hjälper oss att göra just det, i realtid, kan därför vara hjälpsamma.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in