Förstärk bra klimatarbete genom att visa hur länge vi skött oss väl

Det är ofta effektivt att uppmuntra ett önskvärt beteende med positiva budskap. Ett roligt och effektivt sätt att uppmärksamma bra saker man gjort för miljön, antingen som individ eller som grupp, vore kanske att sätta upp skyltar som tydliggör framgången.

Många av oss blir glada och sporras av positiva budskap. Kan det därför kanske finnas andra lämpliga tillämpningar för t.ex. ”131 dagar sedan senaste olyckan”-påminnelserna på byggarbetsplatser. Exempelvis för att sporra människor till att agera för klimatet? 

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in