Visa hur skogen påverkas av handtorkningen

Ett effektivt sätt att få människor att tänka till lite extra innan de gör val som påverkar klimatet är visualisering. Genom att visa hur pappershanddukarna man använder för att torka händerna påverkar förbrukningen av regnskog blir det enklare att komma ihåg att inte använda onödigt mycket papper.

Vi människor fokuserar ofta på saker som händer nära oss själva – både i tid och plats – i vår vardag. Vi tenderar därför att prioritera sådant som är nära framför sådant som är långt bort, trots att vi kanske vet och känner att det som är längre bort också är viktigt. Genom att t.ex. ha ett “fönster” format som Sydamerika på behållaren för pappershanddukar kan man påminna individen om hur dennes val påverkar det som sker långt borta.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in