Väck intresse för solceller med lapp i brevlådan

Att lämna en lapp i brevlådan är en liten insats som kan få betydande effekter för hur många som intresserar sig för energieffektiviserande insatser i det egna hushållet.

Problem/Möjlighet

De flesta av oss har ofta mycket att tänka på under dagarna, många beslut som ska fattas och många distraktioner och störningar från olika håll. För att spara energi sållar vår hjärna därför bort en del av bruset, vilket gör att vi inte alltid lägger märke till saker som vi egentligen är intresserade av och som skulle gynna oss. För att nå fram till människor med information om viktiga gröna investeringar som t.ex. solel på villataket eller egen laddplats för bilen kan en lapp direkt i brevlådan därför spela stor roll.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in