Sätt det perfekta förvalda målet för att minska energiförbrukning

Det kräver energi av vår hjärna att ändra sig. Många gånger gör detta att vi helt enkelt låter bli. En kraftfull nudge för att spara energi skulle därför kunna vara att energileverantörer sätter rimliga förvalda energibesparingsmål.

När något är förvalt tenderar vi att dra oss från att ändra på det. Ett förval ses ofta som rekommenderat, socialt accepterat och enkelt. Energileverantörer kan därför sätta förvalda energibesparingsmål – som varken är för höga eller låga – för att hjälpa individer minska sin energiförbrukning.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in