Nyttja miljövänliga associationer i bilaffären för ökad efterfrågan

Vi påverkas oavbrutet av vår omgivning, och genom att utforma denna på ett visst sätt så kan man också därigenom påverka människors beslut. Ljud och bilder som för tankarna till naturen och klimatpåverkan kan därför påverka folks beslut när de besöker bilaffären.

Priming innebär att man genom yttre stimuli, som mottagaren enbart registrerar mer eller mindre undermedvetet, kan placera koncept i mottagarens tankar. Kanske kan ljud och bilder som anspelar på natur, klimatpåverkan eller potentiell bränslebrist därför få fler att i bilaffären att välja ett miljövänligt alternativ?

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in