Minska hissåkande genom skyltar som uppmanar till träning och tävling

Det är lätt välja hissen framför trappan för att spara den där extra minuten som känns så viktig just då. Men genom smarta påminnande budskap som t.ex. “Ingen tid för gymmet? Få din dagliga träning i trappan”, eller genom att visa att andra väljer trappan, kan fler uppmuntras att använda benen.

Problem/Möjlighet

Vi människor ställs inför en mängd beslutssituationer varje dag. Ett till synes litet beslut som kan få stora effekter för vår hälsa i längden är valet mellan att ta hissen eller trappan. Våra hjärnor tenderar att vilja spara energi och dessutom sitter gamla vanor hårt. Valet landar därför kanske på hissen oftare än vi egentligen önskar. Därför är det bra att skyltar med uppmaningar som påminner om träning kan få fler att välja trappan oftare, speciellt om de också får se att andra gör så.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in