Visa kunderna statistik för matsvinn på smarta sätt

När vi beställer mat på restauranger tänker vi oftast inte på hur mycket mat som slängs på restaurangen ifråga. Att tydligt få sådan information i samband med besöket skulle kunna öka medvetenheten om att inte bidra till matsvinnet. Kombineras det med beskrivande eller uppmanande budskap kan det bidra till än mer medvetna beslut.

Mycket av den mat som köps och tillagas idag äts inte upp och måste istället slängas, vilket tär på naturens resurser i onödan. För att minska matsvinn i restauranger skulle det därför kunna vara hjälpsamt att visa relevant matsvinnsstatistik för besökarna, gärna tillsammans med beskrivande eller uppmanande budskap och konsekvenser för restaurangen. Det kanske kan vara en bra påminnelse om att bara beställa det man äter upp.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in