Visa avfallet från dess mindre smickrande sida också

Med en tydlig visuell påminnelse som, istället för att visa den orörda originalprodukten, faktiskt visar hur avfallet ser ut när det slängs, i dess förvrängda form, kan mer återvinningsbart avfall slängas i återvinningen istället för i restavfall.

Problem/Möjlighet

Många av oss har mycket att tänka på och för att spara tid och energi tar vår hjärna genvägar och delar ofta in saker i olika större kategorier. Detta hjälper oss att tolka världen vi lever i. Saker som uppfyller vissa specifikationer delas in i samma kategori. T.ex. så kan ett papper se ut på många olika sätt, men med hjälp av kategoriseringen kan vår hjärna snabbt känna igen om det är ett papper vi håller i eller om det är något annat. Om saken däremot skiljer sig för mycket från ursprunget kan kategoriseringen bli fel. Detta kan ofta vara det som händer när vi t.ex. slänger en pappersbit som skräp i vanliga soporna, trots att vi egentligen vet att det är ett papper och att papper kan återvinnas. Så att hjälpa kategoriseringen på traven genom att visa urpsrungsprodukten kan vara en bra idé.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in