Välplacerade, fantasihjälpande tips för mindre skärmtid och mer utomhuslek

Målgruppskategorier:
Mig själv/familj/vänner
Evidensnivå:
Förslag

Frestelser i form av inomhusaktiviteter är många för dagens barn. TV, paddor, datorer och mobiltelefoner bidrar tyvärr till sämre hälsa för många unga idag. För att uppmuntra barn att gå ut och leka kan man tillsammans göra kort över olika utomhusaktiviteter och förvara dem lättillgängligt.

Berövar alla husets skärmar barnen på deras förmåga att leka fritt, eller har deras sådana förmåga alltid varit begränsad och bestämd av interpersonella faktorer snarare än ny teknologi? Oavsett så står det klart att TV-apparater, paddor, datorer och mobiltelefoner utövar en stark dragningskraft på barnens uppmärksamhet, med sina rörliga bilder och program och innehåll designade för att vara beroendeframkallande. Precis som böcker och serietidningar och brädspel.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in