Undvik stereotyphot genom att uppmuntra klimatforskare till självbejakning

Målgruppskategorier:
Arbetsplatser
Evidensnivå:
Förslag

Tyvärr existerar det en vida spridd diskurs om att klimatforskare är finansiellt motiverade aktörer och att deras forskningsresultat därför inte är tillförlitliga. För att motverka att forskare till följd tonar ner sina resultat kan det vara en god idé att öva på självbejakning.

De som är oövertygade om klimatstörningarna har tillsammans med dem som medvetet och illvilligt sår falska tvivel skapat en vida spridd diskurs om att klimatforskare är oärliga och finansiellt motiverade aktörer i ett ideologiskt spel.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in