Underlätta donation av kläder med hjälp av galgtrick

Känner du igen dig i påståendet “Jag har för många klädesplagg som jag inte använder.”? Det finns säkert fler omkring dig som håller med. Ett bra tips på hur du kan komma ihåg vilka kläder du skall skänka eller sälja är att använda sig av galgarna.

Om man har lite för mycket onödiga plagg i garderoben som man inte har nytta av är man knappast ensam, men kläderna kanske skulle ge mer värde för någon annan. Genom att donera kläder gynnas både andra människor och miljön.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in