Piggybacka på andra event för att informera om förnybart

Det kan vara svårt att få vissa grupper att självmant leta fram information om t.ex. förnybar energi, så varför inte söka upp dem direkt där de är istället?

Problem/Möjlighet

För att nå det svenska klimatmålet om att inte ha några nettoutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser senast år 2045 behöver vi använda mer förnybar energi i form av vind, vatten och sol. Många av oss vet om detta men det kan vara lätt att glömma eller prioritera bort i dagens samhälle som präglas av tusentals val och beslut som ska tas varje dag. För att bryta igenom sorlet och nå individer med information om förnybar energi kan nya kontaktvägar därför vara bra – t.ex. villaägares trädgårdar.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in