Pensionssparande som förval för bättre framtida ekonomi

Många skjuter pensionssparandet på framtiden, ironiskt nog. Något som skulle kunna hjälpa oss som har svårt att agera i enlighet med framtida värden är att ändra förval.

De flesta vill pensionsspara och förstår vikten av att göra det – men skjuter ändå problemet på framtiden. Detta beror ofta på att vi värderar nuet högre än framtiden, så kallad hyperbolisk diskontering. Vi vill helst sätta sprätt på våra pengar nu, inte sen. Därför är det bra att det finns sätt att hjälpa människor att pensionsspara utan att de behöver ta första steget själva.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in