Kalla naturgas för fossilgas för att minska användning

Formuleringar och beskrivningar är viktiga. De avgör i stor utsträckning hur vi väljer och beter oss. “Naturgas” är ett exempel på ett ord som låter betydligt mer hållbart än vad bränslet i sig är. Människors inställning till naturgas skulle därför kunna bli mer sund ifall vi använde termen “fossilgas”.

Ord kan vara negativt laddade och leda till att personer motsätter sig budskapet endast på grund av formuleringen – och även omvänt. Hyllmeter av forskning har visat att vi människor ofta inte bara väljer mellan olika saker, utan vårt val påverkas även i hög utsträckning av hur dessa saker beskrivs.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in