Inspirera till att be för naturen

Vi människor påverkas i stor utsträckning av varandras tankar och beteenden, och bön är en oerhört kraftfull psykologisk handling. Ifall inflytelserika personer ber för naturens välmående så skulle andra människors beteende sannolikt bli mer miljövänligt.

De flesta av oss påverkas i hög grad av andra människors tankar och beteenden. Detta stämmer särskilt väl när vi identifierar oss med eller ser upp till dessa människor, speciellt om de finns i vår närhet. Om t.ex. religiösa ledare hade uppmanat sina församlingar att inkludera naturens välmående i sina böner så hade sannolikheten för miljövänligt beteende sannolikt ökat.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in