Gynna källsortering med hjälp av åtaganden

Många individer, hushåll och arbetsplatser behöver förbättra sin källsortering. Ett sätt att hjälpa människor att göra detta är att helt enkelt be dem att åta sig att göra så, antingen skriftligen eller verbalt.

Problem/Möjlighet

Vi kopplar ofta åtaganden vi gör till vår självuppfattning. Om vi inte fullföljer ett åtagande kan det därför kännas jobbigt, eftersom våra värderingar då inte stämmer överens med våra handlingar och s.k. kognitiv dissonans uppstår. Detta är ett av skälen till varför många av oss är motiverade att hålla våra löften. Att be människor att åta sig att de ska källsortera mer kan därför vara ett effektivt sätt att få människor att förbättra sina källsorteringsvanor.

 

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in