Donera i gästens namn för att öka återanvändning av handdukar

Många hotellgäster tänker inte särskilt noga innan de slänger handdukar som bara använts en gång i tvätten. Något som kan få fler gäster att faktiskt återanvända sin handduk är att donera en summa till en miljöorganisation i gästens namn och tydligt informera om detta.

Du kanske känner igen dig i att när man har åtagit sig att göra något är chansen större att det faktiskt blir av. Detta beror på att vår hjärna tenderar att sträva efter balans och överensstämmande mellan våra värderingar och handlingar. För att få fler hotellgäster att återanvända sina handdukar kan man placera ett kort tydligt i hotellrummet där gästen ombes att återanvända handduken och informeras om att hotellet redan har donerat pengar till en miljöorganisation i gästens namn.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in