Belys populär klimatsmart mat för att öka intresset

Vi alla vet att vi behöver äta mer klimatsmart för miljöns skull, men det är ofta svårt att i ögonblicket då beslutet sker komma ihåg att tänka på miljön. En kraftfull nudge som kommunicerar sociala normer kan därför vara att framhäva klimatsmart mat som populär.

Att minska utsläppen av koldioxid är viktigt för allas vårt välmående. De flesta av oss vet om detta men det är lätt att glömma bort ibland när man gör val i vardagen. Fler restaurangbesökare kommer sannolikt välja koldioxidsnåla maträtter om restaurangen på menyn tydligt markerar populära sådana som just populära?

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in