Använd tydliga mått för att skapa förståelse för bränslebesparing

Vi människor har svårt att rationellt bedöma olika valalternativ när vi ska bränslebespara, mycket eftersom vi har svårt att se hur stort någonting som växer kommer att bli. En lösning på detta är att använda bränslebesparingsmått som gör det lättare att förstå vilka uppgraderingar som ger störst nytta.

Vi människor gör ofta misstag i vårt matematiska tänkande. Exempelvis har vi svårt att förstå hur slump fungerar, så vi ser mönster där inga finns. Ett annat exempel är att vi har svårt att förstå icke-linjär utveckling, så vi har svårt att se hur stort någonting som växer exponentiellt kommer att bli (tänk underskattningar av hur snabbt internet skulle sprida sig eller att vi underskattar ränta-på-ränta-effekten och ofta börjar spara till pensionen senare än vi borde).

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in