Visa viktscenarier för att uppmuntra hälsosamma matval

Det är svårt att föreställa sig konsekvenserna av ett visst beteende över tid. Dels har vi människor lättare att relatera till vad som sker nu än saker som kommer ske i framtiden. Dels är det svårt att räkna ut sådana konsekvenser. Det kan därför vara effektivt att hjälpa till att visualisera konsekvenserna av olika kosthållning.

Vi människor är ofta nutidsorienterade och tenderar att prioritera vår upplevda nytta av beslut här och nu över beslutens framtida konsekvenser. Genom att göra framtida situationer mer påtagliga redan idag kan vi hjälpa människor att oftare välja på ett sätt som gynnar dem på sikt. Kanske kan vi t.ex. minska överkonsumtion med hjälp av en app som visar för användaren vilken viktökning/-minskning som en given dags matintag skulle leda till om samma diet följdes över t.ex. en månad.

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in