Visa mindre matsvinn för att minska slängd mat

När människor äter buffé slängs det ofta stora mängder mat. Något som kan bidra till detta är att matsvinn normaliseras genom att besökare tydligt kan se mängden mat som slängs. Ett sätt att få buffébesökare att slänga mindre mat kan därför vara att undangömma matsvinnet, samt att kombinera detta med skyltar som uppmanar till att inte kasta mat.

Den hungriga kön med människor och alla aptitretande frestelser gör att bufféer skapar en särskild form av stundens hetta. I sådana situationer är det lätt att glömma bort eller inte hinna tänka ordentligt på hur mycket mat man egentligen kommer att få i sig. Och om man i kön eller vid tidigare besök har sett att gästerna slänger stora mängder mat, och kanske t.o.m. bara tänkt på det undermedvetet, så riskerar det för många människor att bli så att sannolikheten att man beaktar matsvinn när man slevar på mat blir ännu lägre. Därför kan det vara bra att vända på steken – kan ett sätt att minska mängden matsvinn i sopsäcken vara att inte visa matsvinnet, istället för att framhålla hur mycket mat folk slänger. Fake it till you make it?

Vill du läsa hela nudgen?

Genom att prenumerera på Smart Nudges får du bland annat mer detaljer om hur nudgarna ser ut och om deras resultat. Källor syns också, liksom bilder och ibland även videor.
Vill du istället ha hjälp med att implementera nudgen, kontakta Nudgd.

Logga in